Karmelitański episkopat

Niedawno, bo 27 lutego br. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o papieskiej nominacji o. Johannesa Gorantli OCD, przełożonego wspólnoty zakonników i księży studiujących w rzymskim „Teresianum” lub na innych uniwersytetach Wiecznego Miasta, na biskupa diecezji Kurnool w Indiach. Z kolei 23 lutego została ogłoszona nominacja o. Aurelio Gazzera OCD, włoskiego misjonarza w Republice Środkowoafrykańkiej, na biskupa koadiutora diecezji Bangassou w tejże republice. Nominacje te są okazją do spojrzenia na wszystkich żyjących karmelitów bosych pełniących posługę biskupią w Kościele, a nadto do przywołania biskupów karmelitańskich znajdujących się na emeryturze. Zaznaczmy już w punkcie wyjścia, że wśród biskupów karmelitańskich jest jeden kardynał, jedenastu ordynariuszy, jeden biskup koadiutor, jeden biskup pomocniczy i pięciu biskupów emerytów, w sumie dziewiętnastu biskupów.

Kardynał

Karmelitańskim kardynałem jest bp Anders Arborelius, ordynariusz Sztokholmu. Urodzony w 1949 r. w Sorengo w Szwajcarii, z rodziców Szwedów, dorastał w Lund w południowej Szwecji. W wieku 20 lat nawrócił się z protestantyzmu na katolicyzm i wstąpił do Karmelu w Belgii. Śluby zakonne złożył w 1972 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1979 r. Wyniesiony do godności biskupiej 17 listopada 1998 r. przez św. Jana Pawła II, jest pierwszym etnicznie szwedzkim katolickim biskupem Sztokholmu od czasów reformacji. 28 czerwca 2017 r. został przez papieża Franciszka włączony do kolegium kardynalskiego.

Biskupi ordynariusze

Jean Benjamin Sleiman OCD: urodzony w 1946 r. w Ghalboun w Libanie, profes libańskiej prowincji Zakonu Karmelitów Bosych od 1962 r., wyświęcony na prezbitera w 1973 r., 29 listopada 2000 r. został mianowany przez św. Jana Pawła II arcybiskupem Bagdadu obrządku łacińskiego w Iraku. Pełnił wtenczas posługę definitora generalnego.

Aníbal Nieto Guerra OCD: urodzony w 1949 r. Fermoselle k. Zamory w Hiszpanii, w 1967 r. złożył śluby zakonne i w 1982 r. przyjął kapłaństwo. Wkrótce wyjechał do pracy misyjnej w Ekwadorze. 10 czerwca 2006 r. Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji Guayaquil, a 4 listopada 2009 r. ordynariuszem diecezji San Jacinto de Yaguachi, zawsze w Ekwadorze.

Zdenko Križić OCD: urodzony w 1953 r. w Yohovac w Bośni i Hercegowinie, w 1970 r. złożył śluby zakonne w chorwackiej semiprowincji Karmelu i 1977 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Jako rektor „Teresianum” w Rzymie był mianowany przez papieża Franciszka 4 kwietnia 2016 r. biskupem diecezji Gospić-Senj. Dnia 8 września 2023 r. został przeniesiony na metropolitę splicko-makarskiego.

Gregory Paul Homeming OCD: urodzony w 1958 r. w Sydney w Australii jako syn imigrantów z Chin, wstąpił w szeregi karmelitów bosych i w 1987 złożył swoje śluby. W 1991 r. został wyświęcony. Był wyższym przełożonym karmelitów bosych w Australii. 20 grudnia 2016 r. papież Franciszek mianował go biskupem diecezji Lismore, zawsze w Australii.

Rubens Sevilha OCD: urodzony w 1959 r. w Tarabai w Brazylii, w 1980 r. złożył śluby zakonne w Karmelu, a 1985 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był prowincjałem brazylijskich współbraci zakonnych. 21 grudnia 2011 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji Vitoria w Brazylii. Zaś 28 marca 2018 r. papież Franciszek przeniósł go jako ordynariusza brazylijskiej diecezji Bauru.

Angel Ernesto Zapata Bances OCD: urodzony w 1959 r. w Limie (Peru), w 1979 r. wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych i w 1986 r. złożył śluby wieczyste. Wyświęcony na kapłana w 1987 r., 18 maja 2022 r., jako wyższy przełożony karmelitów bosych w Peru, został mianowany biskupem diecezji Chimbote w Peru. W tejże diecezji pracowali i ponieśli śmierć męczeńską błogosławieni Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski, misjonarze franciszkańscy.

Peter Soon-Taek Chung OCD: urodzony w 1961 r. w Seulu w Korei Południowej, w 1988 r. złożył śluby zakonne w Karmelu w nowo powstałej koreańskiej prowincji Zakonu. Kapłaństwo przyjął w 1992 r., a 30 grudnia 2013 r., gdy był definitorem generalnym w Rzymie, papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym Seulu, a 28 października 2021 ordynariuszem tejże stołecznej archidiecezji.

George Desmond Tambala OCD: urodzony w 1968 r. w Zomba w Malawi, wstąpił tam do Karmelu na misji prowadzonej przez hiszpańskich karmelitów bosych i w 1991 r. złożył śluby zakonne, a w 1996 r. otrzymał prezbiterat. Jako definitor generalny Zakonu, 15 października 2015 r. został mianowany biskupem swej rodzimej diecezji Zomba. Także 15 października 2021 r., tj. w uroczystość św. Teresy od Jezusa, został przeniesiony do stolicy Malawi – Lilongwe, zostając jej arcybiskupem.

Oswaldo Estéfano Escobar Aguilar  OCD: urodzony w 1968 r. a Chalatenango w Salwadorze, od 1989 r. profes prowincji Ameryki Środkowej karmelitów bosych, w 1996 r. otrzymał święcenia prezbiteratu. Był przełożonym prowincjalnym i przewodniczącym konferencji wyższych przełożonych zakonnych w Salwadorze. 14 lipca 2016 r. została ogłoszona jego nominacja na biskupa ordynariusza Chalatenango, jego rodzinnego miasta i diecezji.

Fabien Raharilamboniaina OCD: urodzony w 1968 r. w Ambatondrazaka na Madagasarze w 1990 r. złożył śluby zakonne w Karmelu na misji prowadzonej przez zakonników z Wenecji. W 1997 r. przyjął prezbiterat. 26 lutego 2010 r., gdy był prowincjałem, papież Benedykt XVI mianował go biskupem diecezji Morondava na Madagaskarze.

Johannes Gorantla OCD: urodzony 1974 r. Nawabu Peta w stanie Andhra Pradesh w Indiach, po nowicjacie w Zakonie Karmelitów Bosych w 1994 r. złożył śluby zakonne i 10 stycznia 2002 r. otrzymał świecenia kapłańskie. Był m.in. przełożonym prowincjalnym i definitorem generalnym. 27 lutego, w dniu swoich pięćdziesiątych urodzin, został mianowany biskupem diecezji Kurnool w stanie Andhra Pradesh w Indiach.

Biskup koadiutor

Aurelio Gazzera OCD, urodzony w 1964 r. w Cuneo we Włoszech, wychowanek niższego seminarium karmelitów bosych w Arenzano k. Genui, w 1979 r. złożył pierwsze śluby w Karmelu i w 1989 przyjął świecenia kapłańskie. W 1994 r. udał się na misje do Republiki Środkowoafrykańskiej. 23 lutego 2024 r. ogłoszono jego nominację na biskupa koadiutora diecezji Bangassou w tejże republice.

Biskup pomocniczy

Silvio José Baéz Ortega OCD: urodzony w 1958 w Masaya w Nikaragui, śluby zakonne Karmelu złożył w 1981 r. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1985 r. Gdy był wykładowcą teologii biblijnej w „Teresianum” w Rzymie, 9 kwietnia 2009 r., Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym Managui, stolicy Nikaragui. W 2019 r. dyktatorski reżim Daniela Ortegi doprowadził do wygnania go z kraju za odważne opowiadanie się za prześladowanymi. Bp Baéz przebywa obecnie na Florydzie jako wykładowca Pisma Świętego w seminarium w Miami.

Biskupi Emeryci

Philip Boyce OCD: urodzony w 1940 r. w Downings w Irlandii, w 1959 złożył śluby zakonne i w 1966 r.  przyjął kapłaństwo. Jako wykładowca i wicerektor „Teresianum” został 29 czerwca 1995 r. mianowany przez św. Jana Pawła II biskupem diecezji Raphoe w Irlandii. Od 15 kwietnia 2019 r. przebywa na emeryturze.

Gustavo Girón Higuita OCD: urodzony w 1940 r. w Medellín w Kolumbii, w 1959 złożył śluby zakonne w Karmelu i w 1967 r. przyjął świecenia kapłańskie. Mianowany 8 lutego 1990 r. przez św. Jana Pawła II prefektem apostolskim Tumaco nad Pacyfikiem, nieopodal granicy z Ekwadorem, gdzie pracował jako misjonarz. Został pierwszym biskupem diecezji o tej samej nazwie, utworzonej w 29 października 1999 r. Od 2015 r. na emeryturze.

Paul Marcel Dahdah OCD: ur. 1941 w Zghorta w Libanie, od 1958 r. profes Zakonu Karmelitów Bosych, wyświęcony w 1966 r., jako prowincjał libański został 30 maja 1983 r. mianowany przez św. Jana Pawła II arcybiskupem obrządku łacińskiego w Bagdadzie w Iraku. 13 lipca 1999 r. wrócił do Libanu jako wikariusz apostolski Bejrutu. Na emeryturę przeszedł 2 sierpnia 2016 r.  

Braulio Sáez García OCD: urodzony w 1942 r. w Quintanaloranco k. Burgos w Hiszpanii, od 1959 r. profes Zakonu karmelitańskiego i prezbiter od 1968 r., pracując na misjach w Boliwii był mianowany 18 lutego 1987 r. biskupem pomocniczym diecezji Oruro, a później od 7 listopada 1991 r. – jej ordynariuszem. 11 września 2003 r. podjął posługę biskupa pomocniczego Santa Cruz de la Sierra i pełnił ją do przejścia na emeryturę 12 kwietnia 2018 r.

Rolando Tria Tirona OCD: urodzony w 1946 r. w Kawit na Filipinach w 1967 r. złożył śluby zakonne w Karmelu i w 1974 został wyświęcony na kapłana. 15 listopada 1994 r. otrzymał nominację św. Jana Pawła II na biskupa pomocniczego Manili, skąd 28 czerwca 2003 r. został przeniesiony na ordynariusza prałatury Infanta, a 8 września 2012 r. na metropolitę Caceres, zawsze na Filipinach. 22 lutego 2024 przeszedł na emeryturę.

*  *  *

            Jako karmelici bosi, współbracia zakonni przywołanych powyżej biskupów, pamiętamy o nich w naszej modlitwie, wspierając ich w pasterskiej posłudze Ludowi Bożemu. Nie zapominamy, że w przeszłości do godności biskupiej wyniesiony był też nasz rodak Florencjusz od Jezusa Nazareńskiego Szostak (1710-1773), wikariusz apostolski Malabaru w Indiach. Co więcej, mamy świadomość, że dwóch biskupów karmelitańskich znajduje się wśród świętych Kościoła i celebrujemy ich wspomnienia liturgiczne: 8 stycznia św. bp. Piotra Tomasza i 9 stycznia św. bp. Andrzeja Corsini. Nadto wspieramy proces beatyfikacyjny kardynała Anastasio Ballestrero OCD (1913-1998), w latach 1955-1967 generała Zakonu, później arcybiskupa Bari (1973-1977) i Turynu (1977-1989), od 1979 r. kardynała i w latach 1979-1985 przewodniczącego Konferencji Episkopatu Italii. Proces ten, rozpoczęty w Turynie w 2014 r., znajduje się obecnie w fazie rzymskiej.  

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Wpisy powiązane

Unia Europejskich Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych spotkała się w Czechach

Rzymskie obchody setnej rocznicy narodzin dla nieba św. Józefa Sebastiana Pelczara

Watykan: 80 lat kończy kard. Luis Francisco Ladaria Ferrer, SJ