O. Jerzy Jacek Twaróg Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie na kolejną kadencję

Dnia 30 marca br. otrzymałem wiadomość od J.E. Ks. Bpa. Wiesława Lechowicza – Delegata KEP ds. Emigracji Polskiej na świecie, że dnia 14 marca 2012 roku podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie zostałem ponownie wybrany na kolejną kadencję – Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie.

Składam serdeczne Bóg zapłać za zaufanie dla mojej osoby w wypełnianiu funkcji Koordynatora – Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie w ostatnim pięcioleciu, jak i również zobowiązuję się – z Bożą pomocą – sumiennie i z zaangażowaniem wypełniać moją misyjną służbę dla dobra naszych Rodaków mieszkających w Argentynie oraz dla Polskiego Duchowieństwa pracującego w Argentynie.

Starał się będę, by organizacje polonijne na argentyńskiej ziemi poprzez swoją działalność kulturalną, religijną i społeczną krzewiły polskie tradycje i łączyły Polaków w jedno.

Na podstawie nowego Schematyzmu Duchowieństwa Polskiego w Argentynie podaję dla informacji, że na dzień dzisiejszy pracuje w Argentynie 85 polskich kapłanów, 1 brat zakonny i 26 sióstr zakonnych.

Ośmielam się prosić Wszystkich moich Rodaków o modlitewne wsparcie, abym jak najlepiej wypełniał moją służbę w rozbudzaniu i podtrzymywaniu wśród Polaków miłości do Chrystusa i Ojczyzny.

Oddany w Panu,

O. Jerzy J. Twaróg
Rektor PMK w Argentynie

Buenos Aires, 15 maja 2012

Wpisy powiązane

Franciszek: w Adwencie spotykajmy Jezusa w osobach potrzebujących

100 lat obecności Sercanów w RPA

S. Helen Alford OP, przewodnicząca Papieskiej Akademii Nauk Społecznych: naprawmy relację ze światem