Polak nowym biskupem pomocniczym diecezji odesko-symferopolskiej

Ojciec Święty mianował polskiego oblata, 50-letniego o. Jacka Pyla biskupem pomocniczym odesko-symferopolskim na Ukrainie i przydzielił mu stolicę tytularną Novasinna.

O. Jacek Pyl urodził się 17 sierpnia 1962 r. w Garwolinie na terenie diecezji siedleckiej. W 1977 roku wstąpił do niższego seminarium duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (O.M.I.).

Biskup nominat urodził się 17 sierpnia 1962 roku w Garwolinie. Pochodzi z parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy (diecezja siedlecka). Ukończył Niższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach na Kujawach i podjął decyzję o wstąpieniu na drogę życia zakonnego. Nowicjat odbył na Świętym Krzyżu. Następnie rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze k. Wolsztyna (Wielkopolska). Wieczystą profesję zakonną złożył w 1986 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 20 czerwca 1988 roku.

Po święceniach prezbiteratu pełnił posługę socjusza nowicjatu na Świętym Krzyżu. W roku 1990 wyjechał na Ukrainę, gdzie w latach 1997-2003 pełnił funkcję Superiora Delegatury Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie. W chwili nominacji biskupiej pełnił funkcję proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Tywrowie w diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Za: www.oblaci.pl


Benedykt XVI mianował o. Jacka Pyla OMI biskupem pomocniczym diecezji odesko-symferopolskiej na Ukrainie.

Biskup-nominat urodził się 17 sierpnia 1962 roku w Garwolinie. W 1977 r. wstąpił do Niższego Seminarium Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, a po czterech latach, w1981 r., rozpoczął nowicjat w tym zgromadzeniu. Wyświęcony na kapłana 20 stycznia 1988 r., pracował jako socjusz mistrza nowicjatu na Świętym Krzyżu.

W 1990 r. wyjechał do pracy duszpasterskiej na Ukrainie, gdzie przez sześć lat, od 1997 do 2003 r., był superiorem Delegatury Misjonarzy Oblatów na Ukrainie. Aktualnie jest proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Tywrowie w diecezji kijowsko-żytomierskiej.

„Przyjmuję nominację z wiarą i pokorą – powiedział Radiu Watykańskiemu o. Jacek Pyl. – Myślę, że nie jestem godzien, ale uważam tę nominację za dowartościowanie naszej pracy jako Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Od 23 lat pracuję na Ukrainie. To nasz wspólny wysiłek włożony dla dobra tego państwa i też wspólna nagroda. Pracuję w Tywrowie. To jest w centrum Ukrainy, gdzie jest stary, zniszczony przez władze komunistyczne kościół. Kiedyś to było wielkie Sanktuarium Matki Bożej Tywrowskiej. Od dwóch miesięcy jestem proboszczem w tej parafii. Miałem za zadanie odnowić kościół i całe sanktuarium. Praca jest tutaj zawsze związana z ewangelizacją, ponieważ to są nowe tereny. Wiara bardzo była zniszczona, wykorzeniona. Hasło naszego zgromadzenia brzmi: Evangelizare pauperibus misit me – «Głosić Ewangelię ubogim posłał mnie Pan». Ubogich, którzy tutaj żyją bezbożnie i nie znają Słowa Bożego, jest bardzo dużo. Jestem optymistą i raczej patrzę bardzo pozytywnie na całą rzeczywistość, na człowieka. Nawet w tym, co jest złe można znaleźć dobro i na tym dobru budować”.

lg/ rv 

Za: Radio Watykańskie

Wpisy powiązane

Kard. Arborelius OCD odznaczony

Kard. Duka: starałem się przywracać ludziom nadzieję

Bonifraterskie spotkanie braci z Europy Centralnej