Salezjanie – Dom Generalny: Ożywić charyzmat salezjański w Europie

Spotkanie Inspektorów Europy z Przełożonym Generalnym i jego Radą, odbywające się co dwa lata, stało się już tradycją. Ostatnie miało miejsce od 2 do 4 grudnia w Domu Generalnym.

Pozwoliło ono wzmocnić relacje między dwoma salezjańskimi regionami, gdzie mówi się różnymi językami, a także podzielić się dobrymi praktykami, a przede wszystkim – określić priorytety na wspólnej drodze, przemierzanej na Starym Kontynencie.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 salezjanów, a wśród nich inspektorzy, członkowie Rady Generalnej oraz koordynatorzy duszpasterstwa młodzieży i formacji. W czasie wielu sesji, na które składały się słuchanie, dzielenie się i rozeznanie, omawiano takie kwestie jak:

  • Projekt Europa, w ramach którego ponad 60 misjonarzy przybyło na Stary Kontynent, a także dzielenie się dobrymi praktykami, użytecznymi do ożywienia charyzmatu salezjańskiego;
  • zróżnicowana i rozległa praca wśród imigrantów i uchodźców, którą określono jako uprzywilejowane i charyzmatyczne pole działania, zwłaszcza gdy chodzi o nieletnich pozostających bez opieki;
  • wyzwania duszpasterskie dotyczące szkoły i kształcenia zawodowego w Europie;
  • ogólny przegląd sytuacji, gdy chodzi o formację, w związku z czym wskazano na konieczność przekształcenia wspólnot formacyjnych i wzmocnienia salezjańskiej formacji świeckich współpracowników w posłannictwie.

Do innych znaczących momentów zaliczyć należy przedstawienie sytuacji, jaka obecnie panuje w Syrii, czego dokonał ks. Munir El Rai, przełożony inspektorii Bliskiego Wschodu. W swoim wystąpieniu mówca poinformował, że miejscowe wspólnoty salezjańskie towarzyszą ponad 2 tysiącom ludzi młodych przeżywających różne trudności związane z wojną. Zaś wikariusz Przełożonego Generalnego, ks. Francesco Cereda, omówił aktualny stan realizacji projektu dotyczącego miejsc salezjańskich.

W czasie Eucharystii w ostatnim dniu spotkania Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime, wychodząc od czytań II Niedzieli Adwentu, zachęcił do nadziei w obliczu każdego wyzwania i czynienia tego w przekonaniu, że Pan odda sprawiedliwość pokornym. “Wszyscy jesteśmy wezwani do zaangażowania na rzecz sprawiedliwości ubogich, to jest nasz znak firmowy, ubodzy będą naszym zbawieniem” – powiedział.

Następnie zaapelował o jedność pomimo wielu różnic, jakie charakteryzują rzeczywistość europejską, a także wyraził swoje marzenie dotyczące większej liczby misjonarzy w Europie, którzy byliby w stanie budować wspólnoty wielokulturowe, międzynarodowe i międzyinspektorialne. Na koniec zaznaczył, by nie tyle spoglądać w przeszłość, co raczej żyć w duchu stałego nawrócenia, wychodząc na spotkanie współczesnej młodzieży najbardziej potrzebującej.

Za: www.salezjanie.pl

Wpisy powiązane

Bracia mniejsi: Europejskie Spotkanie Profesów Czasowych w Asyżu

Salezjanie w Hiszpanii: Zaangażowanie na rzecz uznania umiejętności młodych ludzi

Misjonarka z Północnego Kiwu: nie wiemy co będzie jutro