Misjonarze Montfortanie

Redakcja

Dane teleadresowe: Ojcowie Misjonarze Montfortanie głoszą Ewangelię w Polsce gdzie posługuje O. Mihovil Filipowić: O. Mihovil FILIPOVIĆ Dom św. Gabriela Ul. Noskowskiego 13 42-226 Częstochowa […]

Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia

Redakcja

Zgromadzenie Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia (Istituto Misioni Consolata, IMC) Dane teleadresowe: Zgromadzenie Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia ul. Rolnicza 219, 05-092 Łomianki www.consolata.pl  Założyciel i historia […]

Bernardyni

Redakcja

Zakon Braci Mniejszych Ordo Fratrum Minorum OFM) Dane teleadresowe OO. Franciszkanie (Bernardyni) ul. Bernardyńska 2 30-960 Kraków sk. poczt. 765 tel. (0-12) 429-63-17 tel. + […]

Guanellianie

Redakcja

Guanellianie – Zgromadzenie Sług Miłości Dane teleadresowe Provincia Romana San Giuseppe OPERA DON GUANELLA Via Aurelia Antica, 446 00165 Roma ITALIA tel. +39/06/662-43-37 e-mail: [email protected] […]

Kapucyni Tercjarze

Redakcja

Kapucyni Tercajrze – Amigonianie Dane teleadresowe o. Javier López Díaz TC – Przełożony Wspólnoty, Delegat Prowincjała Ośrodek opiekuńczo – wychowawczy „Domostwo Amigoniańskie” Kapucyni Tercjarze tel. […]

Zmartwychwstańcy

Redakcja

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, Zmartwychwstańcy Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi (CR) Dane teleadresowe Księża Zmartwychwstańcy ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1 30-320 […]

Werbiści

Redakcja

Zgromadzenie Słowa Bożego, Werbiści Societas Verbi Divini (SVD) Dane teleadresowe Księża Werbiści 14-520 Pieniężno tel. (0-55) 242-92-95, 242-92-47 fax (0-55) 242-93-96 strona internetowa: www.werbisci.pl Historia […]

Trynitarze

Redakcja

Zakon Najświętszej Trójcy, Trynitarze Ordo Sanctissimae Trinitatis (OSST) Dane teleadresowe OO.Trynitarze ul. Łanowa 1 30-725 Kraków tel. (0-12) 653-21-93, 650-50-20 fax: (0-12) 653-21-95 Strona internetowa: […]

Synowie Maryi

Redakcja

Zgromadzenie Synów Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Synowie Maryi Congregatio Filiorum S. Mariae Immaculatae (FSMI) Dane teleadresowe Zgromadzenie Synów Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Brzozówka 171 33-140 […]

1 2 3 7