1991.09.24 – Watykan – Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List okólny do wszystkich sióstr klasztorów życia kontemplacyjnego w Europie

 

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

LIST OKÓLNY DO WSZYSTKICH SIÓSTR KLASZTORÓW ŻYCIA KONTEMPLACYJNEGO
W EUROPIE

Watykan, 24 września 1991 r.

Prot. n. SpR 835/91

 

Czcigodne Siostry,

w dniach od 28 listopada do 14 grudnia 1991 r. odbędzie się w Watykanie nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów Europy. Został on zwołany przez Ojca świętego w perspektywie bliskiego już Trzeciego Tysiąclecia narodzenia Chrystusa Pana, by odpowiedzieć wspólnie na znaki czasu, w których wyraża się dla nas miłościwa Opatrzność Boża.

Nowa sytuacja jaka wytworzyła się po wydarzeniach ostatnich miesięcy ubiegłego roku stworzyła możliwość wspólnego spotkania wszystkich Biskupów kontynentu europejskiego. „Synod był potrzebny” – pisze Ojciec Święty w Liście do Braci w biskupstwie na kontynencie europejskim (L-Osservatore Romano, Wydanie Polskie, XII, n. 7/134/1991, ss. 25-26) – „aby Kościół na naszym kontynencie mógł się spotkać w osobach wszystkich swoich Pasterzy, co przedtem było niemożliwe. Wypadałoby dodać, że muszą się także spotkać dwie tradycje duchowe Europy reprezentowane przez jej patronów: jedna zachodnia – której protektorem jest Św. Benedykt, druga wschodnia – której praojcami w wierze są Święci Cyryl i Metody. Spotkanie to jest szczególnie ważne w kontekście przemian zdecydowanie zmierzających do zbliżenia narodów i państw na naszym kontynencie.

Podjęte dotychczas prace przygotowawcze ukazują cały pluralizm kultur i sytuacji Kościoła. Jest to z pewnością szczególne bogactwo Europy, otwiera się jednak tym trudniejsze zadanie, gdy chodzi o odnalezienie właściwych kształtów jedności w dziedzinie życia i misji Kościoła. Misją tą jest wszechstronnie podjęta ewangelizacja – ewangelizacja dawna i nowa zarazem, ze względu na nowe w tym okresie dziejów uwarunkowania i wyzwania, ukształtowane w wielkiej mierze przez ostatnie wydarzenia.

Ojciec Święty w cytowanym powyżej liście wyraża pragnienie nadania nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Synodu Biskupów Europy wymiaru ekumenicznego: „Myśląc o ewangelizacji naszego kontynentu w perspektywie r. 2000, musimy w sposób szczególny uwydatnić współpracę ekumeniczną. Zdajemy sobie sprawę z tego, że znaczne obszary europejskiego chrześcijaństwa są uprawiane przez naszych braci prawosławnych oraz protestantów. Ich przedstawiciele są zaproszeni na ten Synod w specjalnym charakterze, to jest jako delegaci wspólnot zjednoczonych z nami braterską więzią, która łączy wszystkich chrześcijan. Liczymy na to, że mogą bardzo wiele wnieść do naszej wspólnej sprawy. Pragniemy przy tym skorzystać z dotychczasowych osiągnięć dialogu ekumenicznego, a równocześnie żywimy nadzieję, że synodalna współpraca dopomoże w szukaniu dróg prowadzących do pełni tej jedności, do której stale wzywa nas Chrystus.

Ojciec Święty określa to zadanie jako „śmiałe i złożone”. Dlatego też w tym samym liście z dnia 13 maja 1991 zwraca się z gorącym apelem do Episkopatów kontynentu europejskiego, by przygotowali ten Synod „nie tylko metodą refleksji i dialogu. Musi on być przygotowany „metodą” modlitwy. Z prośbą o tę modlitwę zwracam się gorąco do wszystkich, w szczególności do wspólnot kontemplacyjnych”.

To osobiste posłanie Papieża niech będzie dla Was, Czcigodne Siostry motywem wewnętrznej radości, bowiem stanowi ono uznanie dla Waszego specjalnego powołania, dla roli jaką macie w Kościele, dla misji jaką w nim pełnicie, dla szczególnego znaczenia Waszego stylu życia. Niech więc to posłanie przerodzi się w zobowiązanie włączenia się w wielki proces odnowy życia i pogłębienia wiary poprzez Waszą ciągłą modlitwę i ofiarę spełnianą w ciszy i odosobnieniu klasztoru.

Napisano o Was, że jesteście sercem Kościoła: bądźcie też sercem nowej Europy, znakiem widzialnym miłości odkupieńczej. Niech zajaśnieje w Was Oblicze Syna Wcielonego oraz Oblicze Kościoła, Dziewicy i Matki. Zawsze wierne waszemu powołaniu kontemplacyjnemu, stańcie się energią duchową dzieła ewangelizacji, świadkami życia poświęconego Bogu prosząc by Ewangelia miłości mogła przeniknąć i odnowić wspólnoty chrześcijańskie. Niech Wasze Wspólnoty zakonne starają się przewodzić w tym dziele nowej ewangelizacji, niech się otworzą jeszcze bardziej na Dobrą Nowinę, którą jest Nasz Zbawiciel, niech będą przykładem jedności ewangelicznej w miłości Chrystusa.

Angażując się w dzieło odnowy Europy jesteście w sposób szczególny córkami i spadkobierczyniami Św. Scholastyki, Św. Klary z Asyżu, Św. Agnieszki Czeskiej, Św. Katarzyny Sieneńskiej, Św. Teresy od Jezusa, Św. Brygidy Szwedzkiej, Św. Joanny Franciszki de Chantal i innych Świętych, tych wielkich dusz, które przyczyniły się, każda we własnym kontekście historycznym i eklezjalnym, do budowy Europy Chrześcijańskiej.

Ojciec Święty pokłada wielkie nadzieje w mającym się odbyć nadzwyczajnym Zgromadzeniu Synodu Biskupów Europy; zwracam się więc do całej chrześcijańskiej Europy by wspierała modlitwą ten dar łaski. W sposób szczególny zwraca się jednak do Was, Czcigodne Siostry z Zakonów kontemplacyjnych, prosząc byście żyły tym tak ważnym wydarzeniem historycznym czyniąc własnymi głębokie motywy dla których Synod został zwołany.

W związku z tym zachęcamy Was i prosimy byście wprowadziły w Waszych Wspólnotach szczególne modlitwy za Synod ofiarowując Wasze praktyki pokutne w intencjach Kościoła w Europie i na całym świecie.

Za przykładem Maryi uczestniczącej w zbawczej misji swojego Syna bądźcie także i Wy zasłuchane i wierne głosowi Ducha Świętego, który przemawia i dziś poprzez „znaki czasu”, starając się uczestniczyć z miłością w misji Kościoła, którego Głową jest Chrystus.

Przekonany, że rozpoczęty w Waszych Wspólnotach ewangeliczny zaczyn nowej Europy wyda bardzo szybko wspaniałe owoce w postaci coraz doskonalszej wzajemnej miłości napełniając Wasze serca radością licznych i świętych powołań, przesyłam Wszystkim Siostrom życzenia wszelkiego dobra oraz z serca błogosławię.

Oddany w Chrystusie Panu

+ Jerome Card. HAMMER OP – pref.

+ Francisco Javier ERRAZURIZ – sekr.

Archiwum KWPZM

Wpisy powiązane

2023.06.29 – Watykan – Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do przewodniczących Konferencji Wyższych Przełożonych o obchodach Jubileuszu Życia Konsekrowanego w 2025 r.

2023.06.29 – Watykan – Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do Przewodniczących Konferencji Episkopatów o obchodach Jubileuszu Życia Konsekrowanego w 2025 r.

2023.06.29 – Watykan – Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do konsekrowanych sióstr i braci o obchodach Jubileuszu Życia Konsekrowanego w 2025 r.