2022.06.15 – Watykan – Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Reskrypt Ojca Świętego Franciszka w sprawie publicznych stowarzyszeń wiernych in itinere

 

Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

RESKRYPT OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA W SPRAWIE PUBLICZNYCH STOWARZYSZEŃ WIERNYCH IN ITINERE

Watykan, 15 czerwca 2022 r.

 

Podczas audiencji udzielonej 7 lutego niżej podpisanemu kardynałowi prefektowi i arcybiskupowi sekretarzowi Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Ojciec Święty Franciszek zatwierdził w szczególności następujący przepis:

“Biskup diecezjalny, zanim eryguje – na mocy dekretu – publiczne stowarzyszenie wiernych z zamiarem przekształcenia go w Instytut Życia Konsekrowanego lub Stowarzyszenie Życia Apostolskiego na prawie diecezjalnym, musi uzyskać pisemną zgodę Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego”.

Ojciec Święty zarządził również, aby Reskrypt ten został promulgowany poprzez publikację w L’Osservatore Romano, wchodząc w życie natychmiast, a następnie opublikowany w oficjalnym commentarium Acta Apostolicae Sedis.

Z Watykanu, 15 czerwca 2022 r.

João Braz Card. de Aviz
Prefekt

José Rodriguez Carballo, O. F. M.
Arcybiskup Sekretarz

Tłumaczenie własne


Copyright © Dykasterium ds. Komunikacji – Libreria Editrice Vaticana

Wpisy powiązane

2023.06.29 – Watykan – Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do przewodniczących Konferencji Wyższych Przełożonych o obchodach Jubileuszu Życia Konsekrowanego w 2025 r.

2023.06.29 – Watykan – Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do Przewodniczących Konferencji Episkopatów o obchodach Jubileuszu Życia Konsekrowanego w 2025 r.

2023.06.29 – Watykan – Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do konsekrowanych sióstr i braci o obchodach Jubileuszu Życia Konsekrowanego w 2025 r.