1982.11.29 – Rzym – Kangregacja Nauki Wiary, «Patres Sacrae Congregationis». Odpowiedź na przedłożone wątpliwości

 

Kongregacja Nauki Wiary

«PATRES SACRAE CONGREGATIONIS».
ODPOWIEDŹ NA PRZEDŁOŻONE WĄTPLIWOŚCI

Rzym, 29 listopada 1982 r.

 

Ojcowie Świętej Kongregacji Nauki Wiary, zebrani na zebraniu plenarnym, uznali za obowiązek odpowiedzieć na przedstawione wątpliwości w następujący sposób:

I

Pyt. 1: Czy kapłan, który z powodu alkoholizmu czy z innego powodu, według zalecenia lekarza, nie może spożyć nawet małej ilości konsekrowanego wina, które w czasie Mszy świętej należy przyjąć, może przyjąć Komunię „per intinctionem” we Mszy koncelebrowanej?

Odp.: Tak

Pyt. 2: Czy Ordynariusz miejsca może zezwolić kapłanowi, który znajduje się w takiej sytuacji, na celebrację Mszy świętej z przyjęciem Komunii tylko „per intinctionem”, a wiernemu, który uczestniczy w tej Mszy świętej na spożycie tego, co pozostało z konsekrowanego wina?

Odp.: Tak.

II

Pyt. 1: Czy Ordynariusz miejsca może pozwolić na Komunię tylko pod postacią wina tym wiernym, którzy są chorzy na celiakię i którzy, by leczyć się, muszą wstrzymać się od przyjmowania glutenu zawartego w sfermentowanej mące i dlatego również w Chlebie eucharystycznym?

Odp.: Tak.

Pyt. 2: Czy Ordynariusz miejsca może pozwolić, by wyżej wspomnianym wiernym konsekrowano specjalne hostie, z których całkowicie usunięto gluten?

Odp.: Nie.

W czasie audiencji, udzielonej niżej podpisanemu Sekretarzowi Świętej Kongregacji Nauki Wiary, Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II zaaprobował powyższą „Odpowiedź” i polecił ogłosić według prawa.

Rzym, w siedzibie Świętej Kongregacji Nauki Wiary, 29 listopada 1982 r.

Joseph Kard. Ratzinger Prefekt

+ Jérôme Hamer OP Abp tyt. Loreny Sekretar

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

 

Wpisy powiązane

2021.09.07 – Watykan – Sekretarz Generalny Synodu Biskupów, Ku Kościołowi synodalnemu- komunia, uczestnictwo i misja. Vademecum Synodu o synodalności

2021.09.07 – Watykan – Sekretarz Generalny Synodu Biskupów, Dokument przygotowawczy XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

2021.05.13 – Rzym – Kongregacja Edukacji Katolickiej, Instrukcja o zastosowaniu sposobu zdalnego nauczania w uniwersytetach/wydziałach kościelnych