1979.11.29 – Rzym – Jan Paweł II, «Inter Sanctos». List apostolski ogłaszający św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów

 

Jan Paweł II

«INTER SANCTOS». LIST APOSTOLSKI OGŁASZAJĄCY ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU PATRONEM EKOLOGÓW

Rzym, u św. Piotra, pod pieczęcią Rybaka, 29 listopada 1979 r.

 

Na wieczną rzeczy pamiątkę. Słusznie św. Franciszka z Asyżu wymienia się wśród świętych i wybitnych mężów, którzy uważali przyrodę za przedziwny dar Boży ofiarowany ludziom. On szczególnie przeżywał wszystkie dzieła Stwórcy i jak gdyby z Bożego natchnienia wyśpiewał przepiękny Hymn stworzenia, w którym zwłaszcza przez brata słońce, księżyc i gwiazdy złożył należną cześć, chwałę i wszelkie uwielbienie najwyższemu, wszechmocnemu i dobremu Panu.

Czcigodny nasz brat Silvius Oddi, Kardynał Rzymskiego Kościoła, Prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa – przedkładając bardzo stosowną propozycję, szczególnie w imieniu członków Międzynarodowego Instytutu Badania Środowiska i Ekologii (Planning environmental and ecologycal Institute for quality life) – prosił Stolicę Apostolską, aby ogłosić św. Franciszka z Asyżu Patronem ekologów.

Na podstawie orzeczenia Kongregacji Sakramentów i Spraw Kultu Bożego, mocą tego dokumentu ogłaszamy na zawsze św. Franciszka z Asyżu Patronem ekologów, dołączając wszelkie uprawnienia i należne przywileje liturgiczne bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. Ogłaszając niniejsze postanowienie chcemy, aby – sumiennie przestrzegane – posiadało moc obowiązującą teraz i w przyszłości.

Dan w Rzymie, u św. Piotra, pod pieczęcią Rybaka, dnia 29 listopada roku Pańskiego 1979, w drugim roku naszego Pontyfikatu.

Augustinus Card. Casaroli
a publicis Ecclesiae negotiis

(Tłumaczył Ambroży Szajda OFM z tekstu łacińskiego zamieszczonego w „Acta Ordinis Fratrum Minorum”, 99, 1980, s. 24


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

 

 

Wpisy powiązane

2005.04.01 – Watykan – Jan Paweł II, List do Generała Paulinów z okazji 350. rocznicy cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego. Zawierzam Maryi Ojczyznę, Kościół i siebie samego

2005.03.10 – Rzym – Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów

2005.02.14 – Watykan – Jan Paweł II, List do biskupa Coimbry po śmierci S. Łucji dos Santos, OCD. Pozostała wierna swemu posłannictwu