1980.05.22 – Watykan – Jan Paweł II, List na 750. rocznicę uroczystej konsekracji Bazyliki Św. Franciszka z Asyżu

 

Jan Paweł II

LIST NA 750. ROCZNICĘ UROCZYSTEJ KONSEKRACJI BAZYLIKI ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Watykan, 22 maja 1980 r.

 

Czcigodny Ojciec Bernardino Farnetani
Kustosz Bazyliki św. Franciszka w Asyżu

Z okazji uroczystości 750. rocznicy złożenia ciała św. Franciszka w tamtejszej Bazylice zwracam się do Ojca i całej Wspólnoty, która strzeże Jego doczesnych szczątków, zapewniając o moim duchowym i szczególnym udziale w tym radosnym wydarzeniu. Miło mi w ten sposób nawiązać do mego dawnego poprzednika, papieża Grzegorza IX, który zapragnął okazałego kościoła z grobem na „Wzgórzu Rajskim” i osobiście położył jego pierwszy kamień. Miło mi kontynuować tę pielgrzymkę wiary i błagania, którą odbyłem tam na początku mego pontyfikatu. Zamierzam w ten sposób złożyć hołd Świętemu, wyróżniającemu się w Kościele prostym i niezwykłym przylgnięciem do ewangelii Jezusa Chrystusa, upodabniając się do Niego w pokornym ubóstwie i radości krzyża, w szczerej miłości do ludzi, w radosnym podziwie dla piękności wszystkich stworzeń. Bardzo dziękuję Panu, iż wzbudził takie światło, które zdolne jest „oświecić wszystkich, którzy są w domu” (Mt 5,15).

Życzę wszystkim Rodzinom Franciszkańskim, aby pozostały zawsze wierne duchowi Założyciela. Proszę Boga, by nie dopuścił, aby zabrakło w Jego Kościele dostatku równie obfitej łaski. W dowód tych życzeń udzielam z całego serca mego Apostolskiego Błogosławieństwa Ojcu, Współbraciom, Wiernym tamtejszego miasta oraz wszystkim czcicielom Biedaczyny z Asyżu.

Watykan, dnia 22 maja 1980 r., drugiego roku mojego Pontyfikatu.

Jan Paweł II, papież

(Tłumaczył Ambroży Szajda OFM z tekstu włoskiego zamieszczonego w „Acta Ordinis Fratrum Minorum”, 99, 1980, s. 105

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

 

 

Wpisy powiązane

2005.04.01 – Watykan – Jan Paweł II, List do Generała Paulinów z okazji 350. rocznicy cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego. Zawierzam Maryi Ojczyznę, Kościół i siebie samego

2005.03.10 – Rzym – Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów

2005.02.14 – Watykan – Jan Paweł II, List do biskupa Coimbry po śmierci S. Łucji dos Santos, OCD. Pozostała wierna swemu posłannictwu