1984.01.21 – Watykan – Jan Paweł II, Telegram po śmierci ks. Ignacego Posadzego SChr

 
Jan Paweł II

TELEGRAM PO ŚMIERCI KS. IGNACEGO POSADZEGO SChr

Watykan, 21 stycznia 1984 r.

 

Ksiądz Generał Edward Szymanek
ul. Lubrańskiego 1 a
61-108 Poznań 

Po śmierci ks. Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz założyciela Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, łączę się w żałobie i modlitwie z osieroconymi Zgromadzeniami i na ręce Księdza Generała wszystkim, którzy boleśnie odczuwają jego odejście, składam wyrazy współczucia. Razem z wami dziękuję Wszechmogącemu Bogu za długie życie i dzieło człowieka ukształtowanego przez łaskę i szafarza łaski, który głęboko wpisał się we współczesne dzieje Kościoła w Polsce, człowieka wiary, kontemplacji i apostolstwa, człowieka Bożego.

Z osobistego zjednoczenia z Chrystusem – odwiecznym Kapłanem czerpał światło i nadprzyrodzoną moc „do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego” (Ef 4, 12). Modlimy się gorąco, by Odkupiciel przyjął teraz swego sługę do wiecznej radości, i modlimy się, by dziedzictwo tego sługi żyło i rozwijało się w szczególny sposób w jego duchowych synach i córkach.

Obu Zgromadzeniom, rodzinie, przyjaciołom zmarłego oraz uczestnikom pogrzebowych uroczystości z serca błogosławię.

Jan Paweł II,  Papież

Archiwum KWPZM


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

 

Wpisy powiązane

2005.04.01 – Watykan – Jan Paweł II, List do Generała Paulinów z okazji 350. rocznicy cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego. Zawierzam Maryi Ojczyznę, Kościół i siebie samego

2005.03.10 – Rzym – Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów

2005.02.14 – Watykan – Jan Paweł II, List do biskupa Coimbry po śmierci S. Łucji dos Santos, OCD. Pozostała wierna swemu posłannictwu