1992.10.01 – Rzym – Jan Paweł II, Telegram z okazji setnej rocznicy przybycia karmelitów bosych do Wadowic

 

Jan Paweł II

TELEGRAM Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY PRZYBYCIA KARMELITÓW BOSYCH
DO WADOWIC

Watykan, 1 października 1992 r.

 

W roku bieżącym Klasztor Karmelitański w Wadowicach obchodzi stulecie swego istnienia. Założony przez świętego Rafała Kalinowskiego głęboko wrósł w życie religijne mieszkańców miasta. Z Klasztorem tym czuję się szczególnie związany, gdyż był on miejscem mojego pierwszego spotkania z tak bliską mi do dzisiaj duchowością karmelitańską i z postacią świętego Jana od Krzyża. Z okazji Jubileuszu stulecia klasztoru łączę się w dziękczynnej modlitwie ze wspólnotą Ojców Karmelitów Bosych oraz Mieszkańcami moich rodzinnych Wadowic i z całego serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa”

Watykan, dnia 1 października 1992 r.

Jan Paweł II, papież

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2005.04.01 – Watykan – Jan Paweł II, List do Generała Paulinów z okazji 350. rocznicy cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego. Zawierzam Maryi Ojczyznę, Kościół i siebie samego

2005.03.10 – Rzym – Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów

2005.02.14 – Watykan – Jan Paweł II, List do biskupa Coimbry po śmierci S. Łucji dos Santos, OCD. Pozostała wierna swemu posłannictwu