1999.05.03 – Watykan – Jan Paweł II, Telegram do przeora wspólnoty Kamedułów we Frascati po śmierci Śp. O. Piotra Rostworowskiego EC

 

Jan Paweł II

TELEGRAM DO PRZEORA WSPÓLNOTY KAMEDUŁÓW WE FRASCATI PO ŚMIERCI
ŚP. O. PIOTRA ROSTWOROWSKIEGO EC

Watykan, 3 maja 1999 r.

 

Czcigodny O. Jacek Cieślik
Zastępca Przeora Eremickiej Wspólnoty Kamedułów we Frascati

«Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. (…) W Chrystusie wszyscy będą ożywieni» (1 Kor 15, 20. 22).

Jednoczę się w myślach i modlitwie z Eremicką Wspólnotą Kamedułów we Frascati, którzy otaczają dziś trumnę śp. Ojca Piotra Rostworowskiego. Był zawsze bliski mojemu sercu. Znałem go jako człowieka Bożego, który radykalizm ewangeliczny potrafił łączyć z wielką dobrocią, szlacheckie pochodzenie i gruntowne wykształcenie z prostotą, które zjednywały mu życzliwość wielu ludzi. Niósł im zawsze duchowe wsparcie i pozostawił w ich sercach ślad głębokiej duchowości. Wiele zawdzięcza mu Kościół powszechny, a szczególnie w Polsce, w Kolumbii i we Włoszech, gdzie jako gorliwy benedyktyn wniósł wiele w odnowę życia monastycznego. Nie zaprzestał swego apostolstwa pracy i modlitwy nawet wtedy, gdy za czasów komunistycznych musiał okupić je więzieniem.

Bożemu Miłosierdziu polecam duszę Ojca Piotra. Niech Chrystus Najwyższy Kapłan przyjmie go do swojej chwały!

Wspólnocie Ojców Kamedułów, Rodzinie i Bliskim Zmarłego oraz wszystkim biorącym udział w uroczystości pogrzebowej z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Watykan, 3 maja 1999 r.

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2005.04.01 – Watykan – Jan Paweł II, List do Generała Paulinów z okazji 350. rocznicy cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego. Zawierzam Maryi Ojczyznę, Kościół i siebie samego

2005.03.10 – Rzym – Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów

2005.02.14 – Watykan – Jan Paweł II, List do biskupa Coimbry po śmierci S. Łucji dos Santos, OCD. Pozostała wierna swemu posłannictwu