2001.09.29 – Castel Gandolfo – Jan Paweł II, Telegram z okazji 80. urodzin ks. prof. Stanisława Nagyego SCJ

 

Jan Paweł II

TELEGRAM Z OKAZJI 80. URODZIN KS. PROF. STANISŁAWA NAGYEGO SCJ

Watykan, 29 września 2001 r.

 

Przewielebny Ks. Prof. Stanisław Nagy

Czcigodny Księże Profesorze,
Drogi Bracie,

W tych dniach świętujesz 80-lecie urodzin. Jest to wyjątkowa okazja, aby podziękować Ci za te więzy przyjaźni, jakie łączą nas od lat. Twoja życzliwość, mądre słowo zdradzające nie tylko naukową kompetencję, ale również wielką życiową mądrość, jak też przykład kapłańskiego zaangażowania w życie Kościoła i troski o duchowe dobro każdego człowieka, a zwłaszcza Twoja modlitwa zawsze były dla mnie oparciem i umocnieniem. Bogu dziękuję za dar Twojej obecności i towarzyszenia na drodze mojej kapłańskiej, biskupiej i papieskiej posługi.

Pragnę też wyrazić wdzięczność za wszystko to, co przez swą wytrwałą pracę profesorską i naukową wniosłeś do skarbca polskiej teologii, zwłaszcza fundamentalnej, eklezjologii i teologii ekumenicznej. Cieszę się, że przez wiele lat mogłeś dzielić się swą wiedzą i doświadczeniem z innymi uczonymi w ramach Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Wiem, jak wiele uznania w świecie zyskała polska nauka dzięki tej twórczej wymianie myśli.

W tym duchu wdzięczności obejmuję modlitwą Ciebie, całe Twoje minione życie i nasze wspólne wędrowanie po drogach Pańskich, a na przyszły czas życzę wszelkich łask Bożych, abyś w zdrowiu i pomyślności mógł kontynuować dobre dzieło. Niech dobry Bóg obficie Ci błogosławi, a Matka Kapłanów i Kościoła niech Cię ma zawsze w swojej opiece. Ad multos annos!

Castel Gandolfo, 29 września 2001 r.

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 2002 r., nr 1 (239) s. 59


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2005.04.01 – Watykan – Jan Paweł II, List do Generała Paulinów z okazji 350. rocznicy cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego. Zawierzam Maryi Ojczyznę, Kościół i siebie samego

2005.03.10 – Rzym – Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów

2005.02.14 – Watykan – Jan Paweł II, List do biskupa Coimbry po śmierci S. Łucji dos Santos, OCD. Pozostała wierna swemu posłannictwu