2002.04.29 – Watykan – Jan Paweł II, List z okazji 60-lecia założenia Instytutu Pomocnic Maryi Matki Kościoła

 
Jan Paweł II

LIST Z OKAZJI 60-LECIA ZAŁOŻENIA INSTYTUTU POMOCNIC MARYI MATKI KOŚCIOŁA

Watykan, 23 października 2002 r.

 

W. Pani Anna Rastawicka,
Odpowiedzialna Generalna Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej, Matki Kościoła

Droga Pani Anno,

Niebawem minie sześćdziesiąt lat od założenia Waszego Instytutu. To wprawdzie nie jubileusz, niemniej jest to data godna podkreślenia. Gdy na jesieni 1942 roku ks. Stefan Wyszyński, późniejszy Kardynał Prymas, a dziś Sługa Boży, wraz z Marią Okońską dawali początek tej Wspólnocie, kierowało nimi pragnienie, aby jej Członkinie, oddając siebie całkowicie Bogu przez Maryję i podejmując drogę życia konsekrowanego, jednocześnie pozostawały w świecie jako zaczyn wiary, nadziei i mdłości, dając świadectwo dobra tym, którzy szczególnie w tamtym czasie uginali się pod ciężarem panoszącego się zła. I trzeba dziękować Bogu, że ten zamysł realizuje się już przez sześć dekad.

Założyciele zawarli duchowość Instytutu w wezwaniu «Przez Maryję wszystko samemu Bogu», zaś program działania w nazwie «Instytut Świecki Pomocnic Maryi Jasnogórskiej, Matki Kościoła». Jakże bliska była Słudze Bożemu Stefanowi Wyszyńskiemu idea zawierzenia Maryi, a przez Jej ręce Bogu, całego życia: pragnień i podejmowanych dzieł, radości i cierpień, wszystkiego, przez co uczeń Chrystusa wypełnia swoje powołanie do świętości.

Wiedział też, że to zawierzenie będzie przynosiło widzialne owoce, jeśli będzie się dokonywało w Kościele i dla Kościoła. Dlatego «pomocnice Matki Kościoła» — pomocnice Tej, która od pokoleń z Jasnej Góry roztacza opiekę nad Kościołem w Polsce.

Przeżywając z Wami tę rocznicę, modlę się, aby ten charyzmat założycielski w Was trwał; abyście, oddając się Bogurodzicy w macierzyńską niewolę za Kościół i Ojczyznę, niosły pomoc Chrystusowi w braciach i dawały świadectwo Jego miłości wobec świata.

Wszystkie Członkinie «Ósemki» otaczam moją modlitwą, przez wstawiennictwo Matki Bożej wypraszam wszelkie potrzebne łaski i z serca błogosławię.

Watykan, 23 października 2002 roku

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 2002 r., nr 12 (248) s. 42

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2005.04.01 – Watykan – Jan Paweł II, List do Generała Paulinów z okazji 350. rocznicy cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego. Zawierzam Maryi Ojczyznę, Kościół i siebie samego

2005.03.10 – Rzym – Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów

2005.02.14 – Watykan – Jan Paweł II, List do biskupa Coimbry po śmierci S. Łucji dos Santos, OCD. Pozostała wierna swemu posłannictwu