2003.02.15 – Watykan – Jan Paweł II, List z okazji setnej rocznicy śmierci błogosławionego Edwarda Józefa Rozas do biskupa Suzy Alfonsa Badini Confalonieri

 

Jan Paweł II

LIST Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY ŚMIERCI BŁOGOSŁAWIONEGO EDWARDA JÓZEFA ROZAS DO BISKUPA SUZY ALFONSA BADINI CONFALONIERI

Watykan, 15 lutego 2003 r.

 

Biskup Suzy Alfons Badini Confalonieri

Z przyjemnością otrzymałem wiadomość, że diecezja suzańska razem ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Misjonarek poprzez stosowne inicjatywy przygotowuje się do obchodu setnej rocznicy śmierci błogosławionego Edwarda Józefa Rozas.

Trwa nadal we mnie żywa pamięć pasterskiej wizyty, którą 14 lipca 1991 r. odbyłem w Suzie. Wtedy to właśnie miałem radość wpisania do Katalogu Błogosławionych biskupa Rozasa. Z tej racji pragnę duchowo być na jubileuszowych obchodach, które – drogi Bracie – z udziałem kleru i Sióstr Misjonarek przez niego założonych i chrześcijańskiego ludu Doliny Suzańskiej, pod Twoim przewodnictwem się odbędą.

Ks. Rozas od początku swej kapłańskiej posługi był kapłanem ubogich. Jego troska o wszelkiego rodzaju chorych duchowo i materialnie skłoniła go do podjęcia odważnych inicjatyw. Wielkodusznej miłości i niezachwianej nadziei złożonej w Bożej Opatrzności.

Ten kaznodzieja, katecheta i niestrudzony spowiednik stał się wśród swego ludu żywym obrazem Jezusa Dobrego Pasterza (por. J 10,11-19).

Gdy został biskupem tamtejszego Kościoła lokalnego, który go zrodził do wiary, przez dwadzieścia pięć lat wielkodusznie poświęcił swe siły umysłu i serca, by Panu przygotować lud doskonały (por. Łk 1,17).

Jego dzieło przedłuża się w czasie poprzez Zgromadzenie zakonnic przez niego założone w duchu św. Franciszka z Asyżu. To z Suzy poniosły one swoje zaangażowanie do wielu krajów, aby z miłością Serca Chrystusa odpowiedzieć na oczekiwania Kościoła i świata.

Życzę, by jubileuszowe obchody setnej rocznicy przyczyniły się nie tylko do podtrzymania żywej pamięci tego wielkiego syna ziemi Doliny Suzańskiej, ale by zwłaszcza przypomniały świetlane orędzie tego niestrudzonego dzieła jakże gorliwego sługi Bożego i nieustraszonego świadka Ewangelii. Niech pamięć o Biskupie Rozasie utwierdzi i umocni duchową żywotność i apostolski zapał chrześcijańskiej wspólnoty, niech zwłaszcza rozbudzi w Zgromadzeniu Sióstr przez niego założonych owocne postanowienia w coraz wielkoduszniejszym i żarliwszym przylgnięciu do Chrystusa Pana w służbie Kościołowi.

Przyzywając orędownictwa Matki Bożej z Rocciamelone, tak bardzo umiłowanej i czczonej przez błogosławionego Rozasa, z całego serca Tobie, Czcigodny Bracie, Siostrom Franciszkankom Misjonarkom i całej diecezji Suza udzielam szczególnego Błogosławieństwa Apostolskiego, jako zadatku łaski niebieskich darów.

Dan w Watykanie, 15 lutego 2003 r.

Jan Paweł II, papież

(Z tekstu włoskiego zamieszczonego w „L’Osservatore Romano”, wydanie tygodniowe, nr 18 z 2 maja 2003 r., s. 9, tłumaczył Gracjan Majka OFMCap)

Studia Franciszkańskie 14(2004) s. 9-10

Wpisy powiązane

2005.04.01 – Watykan – Jan Paweł II, List do Generała Paulinów z okazji 350. rocznicy cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego. Zawierzam Maryi Ojczyznę, Kościół i siebie samego

2005.03.10 – Rzym – Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów

2005.02.14 – Watykan – Jan Paweł II, List do biskupa Coimbry po śmierci S. Łucji dos Santos, OCD. Pozostała wierna swemu posłannictwu