2003.10.18 – Watykan – Jan Paweł II, Telegram z okazji 100. rocznicy powstania seminarium duchownego redemptorystów w Tuchowie

 

Jan Paweł II

TELEGRAM Z OKAZJI 100. ROCZNICY POWSTANIA SEMINARIUM DUCHOWNEGO REDEMPTORYSTÓW W TUCHOWIE

Watykan, 18 października 2003 r.

 

Jego Ekscelencja Abp Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski w Polsce

Bardzo proszę drogiego Księdza Arcybiskupa o przekazanie wyrazów mojej duchowej łączności z Wychowawcami, Profesorami i Alumnami Wyższego Seminarium Duchownego redemptorystów w Tuchowie, które obchodzi stulecie swojego istnienia. Jednoczę się w modlitwie ze wszystkimi Uczestnikami jubileuszowych obchodów.

Wszelkie jubileusze przeżywane w duchu wiary nie tylko pozwalają spoglądać wstecz, aby odkrywać dobro i dziękować za nie Bogu, ale też pomagają docenić wartość instytucji i zadań poszczególnych ludzi we wspólnocie Kościoła. Tak też jest w przypadku Waszego jubileuszu. Dziękujecie Bogu za cały wiek działalności placówki, która wychowała kolejne pokolenia kapłanów. Ci zaś szli ze swoją posługą w różne strony kraju i świata i wzbudzali w sercach uczniów Chrystusa obfite owoce wiary, nadziei i miłości. Za to trzeba dziękować — trzeba dziękować za robotników Pana, którzy zostali wyprawieni na żniwo z tuchowskiego seminarium. Równocześnie staje się w ten sposób czytelne, jak szczególne miejsce powinno zajmować seminarium w strukturach Kościoła, a zwłaszcza w strukturach wspólnoty zakonnej. Odsłania się jego wartość i znaczenie nie tylko dla seminarzystów, ale dla wszystkich członków zgromadzenia. Prężność i apostolska skuteczność zakonu zależy od jakości duchowego i intelektualnego przygotowania jego członków, zwłaszcza tych, którzy obok profesji zakonnej przyjmują święcenia kapłańskie.

Mając to na uwadze, dochodzimy do wniosku, że trzeba dołożyć wszelkich starań, aby seminarium coraz bardziej stawało się domem solidnej formacji apostolskiej — miejscem pogłębionego życia duchowego, wytrwałego studium, praktykowania Chrystusowej miłości bratniej i miłosierdzia. Tego też życzę Wyższemu Seminarium Duchownemu redemptorystów w Tuchowie.

Wszystkich zawierzam opiece Matki Bożej Tuchowskiej i z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Watykan, 18 października 2003 roku

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 2004 r., nr 2 (260) s. 48

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2005.04.01 – Watykan – Jan Paweł II, List do Generała Paulinów z okazji 350. rocznicy cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego. Zawierzam Maryi Ojczyznę, Kościół i siebie samego

2005.03.10 – Rzym – Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów

2005.02.14 – Watykan – Jan Paweł II, List do biskupa Coimbry po śmierci S. Łucji dos Santos, OCD. Pozostała wierna swemu posłannictwu