Misjonarze Krwi Chrystusa

Zgromadzenie Misjonarzy Przenajdroższej Krwi Chrystusa, Misjonarze Krwi Chrystusa
Congregatio Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis (CPPS)

Dane teleadresowe
Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa,
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
tel. (0-34) 362-08-00
fax: (0-34) 362-05-07
e-mail: kuria@cpps.pl
strona internetowa: www.cpps.pl

Historia

W 1815 roku rzymski kapłan, Kasper del Bufalo, z pomocą swego ojca duchowego, wielkiego czciciela i propagatora duchowości Krwi Chrystusa, bpa Franciszka Albertiniego, założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Pierwszym Domem Misyjnym młodego Zgromadzenia był stary, opuszczony klasztor św. Feliksa w Giano, w Umbri, który został misjonarzom ofiarowany przez Papieża Piusa VII.

Dom ten stał się miejscem modlitwy, odosobnienia i nabrania duchowych sił, na kolejne misje ludowe i rekolekcje, które przeprowadzali misjonarze w zniszczonych moralnie – na skutek Rewolucji Napoleońskiej – miejscowościach Państwa Kościelnego.

Ich misje przyczyniały się nie tylko do wielkiej odnowy życia chrześcijańskiego, ale również w znacznym stopniu, do zlikwidowania plagi bandytyzmu, która zbierała obfite żniwo w ówczesnych Włoszech. Dzięki misjom Zgromadzenie również rozwijało się – oczywiście nie bez pewnych trudności, zarówno od strony niektórych nieprzychylnych osób duchownych, jak i ludzi świeckich. Jednakże coraz więcej kapłanów diecezjalnych, jak również młodych kandydatów, zgłaszało się, do służby Kościołowi i Zgromadzeniu, pod sztandarem Przenajdroższej Krwi.

Założyciel

Św. Kasper del Bufalo (06.01.1786 – 28.12.1837) – założyciel zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa oraz Wspólnoty Krwi Chrystusa dla osób świeckich. Posiadał dar krasomówstwa i umiejętność przemawiania do zgromadzonych tłumów. Zmarł z wycieńczenia pomagając chorym w czasie epidemii cholery 28 grudnia 1837 r. w Rzymie. W 1954 r. został kanonizowany przez papieża Piusa XII.

Św. Wincenty Pallotti jeden ze świadków na procesie beatyfikacyjnym i spowiednik świętego powiedział: „Kasper miał od Pana specjalną misję, by nauczyć czci dla Krwi”.

Wpisy powiązane

Misjonarze Monfortanie

Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia

Mali Bracia Jezusa