Pauliści

Towarzystwo świętego Pawła Apostoła, Pauliści
Societas a Sancto Paulo Apostolo (SSP)

Dane teleadresowe
Towarzystwo Świętego Pawła
ul. Św. Pawła 13/15
42-221 Częstochowa
tel. (0-34) 362-06-89
e-mIl: administrator@paulus.pl
strona internetowa: www.paulus.org.pl

Historia

Jesteśmy osobami, które poświęcają się Bogu, aby dawać świadectwo Ewangelii i służyć Kościołowi przez głoszenie prawdy o Chrystusie za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Towarzystwo św. Pawła powstało w 1914 roku we Włoszech dzięki bł. Jakubowi Alberione. Jesteśmy obecni w 27 krajach świata na 5 kontynentach, a od roku 1978 także w Polsce, gdzie prowadzimy działalność ewangelizacyjną poprzez apostolstwo wydawnicze Edycji Świętego Pawła (www.edycja.pl).

Jesteśmy częścią Rodziny Świętego Pawła, do której należy 5 zgromadzeń zakonnych i 5 instytutów świeckich. Nasza duchowość opiera się na trzech filarach, które stanowią wzór naszej misji: Jezusie Mistrzu, który jest dla nas pewną Drogą, jedyną Prawdą i prawdziwym Życiem; Maryi Królowej Apostołów, która wydała na świat największego Apostoła; Świętym Pawle Apostole, który stał się "wszystkim dla wszystkich".

Założyciel

Bł. ks. Jakub Alberione "dał Kościołowi nowe środki wyrazu, nowe sposoby wykorzystania sił i możliwości apostolskich. Pozwól, abym jako papież, w imieniu całego Kościoła, wyraził Ci swoją wdzięczność". Te słowa papież Paweł VI skierował 28 czerwca 1969 roku do księdza Alberione, gdy przybył on na audiencję wraz z uczestnikami drugiej kapituły generalnej. Przy tej okazji papież odznaczył Założyciela krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice (Za zasługi dla Kościoła i Papieża).

Ksiądz Jakub Alberione urodził się 4 kwietnia 1884 roku w San Lorenzo di Fossano (północne Włochy). W wieku 16 lat wstąpił do seminarium w Albie. 31 grudnia 1900 roku w nocy, która rozdzielała dwa wieki, trwał przez cztery godziny na adoracji przed Najświętszym Sakramentem, uroczyście wystawionym w katedrze w Albie. Doznał wtedy mocy szczególnego światła, które wychodziło z Hostii. Mocniej doświadczył słów Jezusa: "Przyjdźcie do mnie wszyscy", zrozumiał, że od Jezusa Hostii płynie wszystko, że u Niego obecnego w tabernakulum jest wszelkie światło i pomoc; od tej pory czuł się głęboko zobowiązany do służby Kościołowi i ludziom nowego wieku.

W posłuszeństwie Bogu i Kościołowi 20 sierpnia 1914 roku w Albie dał początek "Rodzinie Świętego Pawła", zakładając Towarzystwo Świętego Pawła. Z czasem powołuje do życia cztery nowe zgromadzenia żeńskie: Córki Świętego Pawła,
Uczennice Boskiego Mistrza, Siostry Jezusa Dobrego Pasterza (Pasterzanki), Instytut Królowej Apostołów (Apostolinki).

Powstają także instytuty świeckie: Instytut Matki Bożej Zwiastowania (Anuncjatynki), Instytut Świętego Archanioła Gabriela,
Instytut Świętej Rodziny, Instytut Jezusa Kapłana, a także Unia Współpracowników Paulińskich. Wszystkie instytuty zakonne i świeckie jednoczy ten sam ideał świętości i apostolstwa: aby Jezus Mistrz Droga, Prawda, Życie, dotarł do dusz i świata poprzez środki społecznego komunikowania.

Wpisy powiązane

Misjonarze Monfortanie

Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia

Mali Bracia Jezusa