Antoninki

Zgromadzenie Sióstr Opieki Społecznej p.w. św. Antoniego Padewskiego
Congregatio Sororum Sancti Antonii a Succursu Sociali (CSASS lub SOS)

Dane teleadresowe
Generalat:
ul. Szkolna 4
98-300 Wieluń
tel. (0-43) 843-34-42
e-mail: ss.antoninki@czestochowa.opoka.org.pl

Historia

Zgromadzenie Sióstr Opieki Społecznej p.w. św. Antoniego należy do rodziny franciszkańskiej. Jest oparte na regule Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu i agregowane do Pierwszego Zakonu Braci Mniejszych. Od roku 1991 Zgromadzenie jest Instytutem Życia Konsekrowanego na prawie papieskim. Formacja zakonna obejmuje roczny postulat, dwuletni nowicjat i juniorat trwający pięć lat.

Zgromadzenie powstało w 1933 roku z inicjatywy matki Innocenty Katarzyny Rzadkiej. Należy do rodziny franciszkańskiej. Oddane pod szczególną opiekę Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej. Patronuje mu św. Antoni z Padwy. Celem zgromadzenia jest chwała Boża i uświęcenie Sióstr przez realizację ewangelicznego prawa miłości. Siostry wiernie naśladując Chrystusa, mają się poświęcać wszelkim posługom wobec potrzebujących, oraz innym pracom dla dobra Kościoła.

W pierwszym rzędzie Siostry otaczają opieką biedne rodziny, oraz pielęgnują osoby samotne i chore w ich mieszkaniach. Prowadzą kuchnie dla ubogich i roznoszą posiłki niepełnosprawnym i chorym. Pełnią też swoją misję jako pielęgniarki, podejmując także pracę w domach opieki i szpitalach. Prowadzą przedszkola, pracują jako katechetki, oraz w duszpasterstwie parafialnym jako organistki, zakrystianki i gospodynie na plebaniach. Pracując w domach obsługujących pątników, Siostry służą także pielgrzymom. Zgromadzenie pracuje w dziesięciu domach i placówkach w Polsce i trzech we Włoszech.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce