Benedyktynki Obliczanki

Zromadzenie Sióstr Benedyktynek od Wynagrodzenia Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Benedyktynki Obliczanki
Congregazione Benedettina delle Suore Riparatrici del Santo Volto di Signore Gesu Cristo (CBSR)

Dane teleadresowe

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek od Wynagrodzenia Najświętszemu Obliczu Chrystusa Pana
Kupienin
33-221 Mędrzechów
tel. (0-14) 643-71-26
strona internetowa: www.benedyktyni.pl/benedyktynki/obliczanki

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce