Benedyktynki Sakramentki

Mniszki Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, Benedyktynki Sakramentki
Moniales Ordinis S. Benedicti Adorationis Perpetuae Sanctissimi Sacramenti (OSBap)

Dane teleadresowe

Klasztor Benedyktynek-Sakramentek
Rynek Nowego Miasta 2
00-229 Warszawa
tel. (0-22) 83- 49-62
tel.+fax: (0-22) 635-71-13
e-mail: przeorysza@sakramentki.opoka.org.pl
strona internetowa: www.sakramentki.opoka.org.pl

Historia

Św. Benedykt nazywa życie mnisze "Szkołą Służby Pańskiej" – zaś Ojciec Święty Paweł VI określił klasztor mnichów jako dom pokoju i modlitwy, gdzie ludzie odnajdują samych siebie i Boga w sobie. Wtedy powstaje Szkoła Służby Pańskiej, mianowicie szkoła cnoty i kontemplacji, która bierze początek z jasnych i pewnych wskazań Ewangelii, z tradycyjnej nauki i magisterium Kościoła. Z konieczności więc mnich, przekraczając przy pomocy modlitwy wszelkie ograniczenia przestrzeni i czasu, dociera do wszystkich i do każdego z osobna. Na tej zasadzie staje się bratem wszystkich, zwiastunem pokoju i miłości.

Mniszki Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu należą do wielkiej rodziny Zakonów Benedyktyńskich, założonej w VIw. przez św. Benedykta z Nursji, Patriarchy mnichów Zachodu, a obecnie Patrona Europy. Kolebką Zakonu było Subiaco, potem Monte Cassino we Włoszech, nieopodal Rzymu. Patronką żeńskiej gałęzi zakonu jest św. Scholastyka, siostra św. Benedykta. Instytut powstał we Francji w XVII wieku w łonie Rodziny monastycznej św. Benedykta, Jako gałąź kontemplacyjna, klauzurowa, o charakterze wynagradzającym.

Zakon benedyktyński nawiązuje do tradycji najwcześniejszego monachizmu dzięki swej Regule, która adaptuje go do warunków życia mnichów na Zachodzie. Reguła napisana w VI w. przez św. Benedykta -wierne echo Ewangelii – dzięki swej szerokości, umiarowi i chrześcijańskiemu humanizmowi ześrodkowanemu na Osobie Chrystusa "Nad Chrystusa nic nie przekładać" stworzyła ramy życia zakonnego, które przetrwało czternaście wieków, z łatwością przystosowując się do przeróżnych warunków czasu i miejsca.

Założycielka

Matka Mechtylda od Najśw. Sakramentu (Katarzyna de Bar), przeorysza klasztoru Benedyktynek w Lotaryngii – wybitna postać odrodzenia religijnego we Francji XVII wieku – przejęta zniewagami, jakich dopuszczano się wobec Najśw. Sakramentu, poczuła się wewnętrznie przynaglona przez Boga do założenia klasztoru mniszek w szczególniejszy sposób oddanych adoracji i wynagradzaniu.

Natchnienie to spotkało się z pragnieniami królowej Anny Austriaczki, przy pomocy której Matka Mechtylda zainicjowała w r. 1653 w Paryżu mały klasztor Benedyktynek poświęcony nieustającej adoracji Najśw. Sakramentu. Był to pierwszy klasztor Instytutu.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce