Dominikanki Misjonarki

Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, Dominikanki Misjonarki
Congregatio sororum Dominicanarum Missionariarum Iesu et Mariae (OP)

Dane teleadresowe

ul. Sienkiewicza 49
05-220 Zielonka k. Warszawy
tel. (0-22) 781-00-64
e-mail: dominikanki.misjonarki@interia.pl
stroona internetowa: www.dominikanki-misjonarki.opoka.org

Historia

Zgromadzenie zostało założone w 1932 r. Od początku siostry podejmowały zadania apostolskie: katechizowały, prowadziły internat. Podjęły starania o wyjazd na misje do Chin. Rozpoczęły budowę Misyjnego Instytutu Kresowego – ośrodka studiów dla kandydatów do kapłaństwa i inteligencji z terenów wschodnich. Po wojnie, w nowej rzeczywistości PRL, włączyły się w duszpasterstwo parafialne oraz powstające biura misyjne. W 1973 r. została założona pierwsza misyjna placówka Zgromadzenia – w Argentynie. W 1990 r. Siostry rozpoczęły stałą pracę ewangelizacyjną na Ukrainie, w roku 2000 na Łotwie, w 2004 w Rosji. W październiku 2006 r. została założona nowa placówka misyjna – w Boliwii.

Założyciel

Sługa Boży, O. Jacek – Adam Woroniecki urodził się w 1878 r. w Lublinie. Wiele lat wykładał na uczelniach katolickich. Jako duszpasterz opiekował się rozmaitymi środowiskami – inteligencją, młodzieżą, ruchem misyjnym, ziemianami, żołnierzami, harcerzami. Był przede wszystkim wychowawcą, a może dlatego też – wziętym konferencjonistą, rekolekcjonistą, spowiednikiem.

Pisał – jego dorobek liczy ponad 200 tytułów wydanych drukiem, z których sporo jest wznawianych aktualnie, np. Pełnia modlitwy, Królewskie kapłaństwo, Tajemnica Miłosierdzia Bożego, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, U podstaw kultury katolickiej, Katolickość tomizmu, Raport niebieski, Katolicka Etyka Wychowawcza. O. Jacek zmarł 18 V 1949 r. w Krakowie. Jego grób znajduje się w kościele dominikanów św. Jacka w Warszawie. 7 XII 2004 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce