Michalitki

Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, Michalitki
Congregatio Sororum Sancti Michaelis Archangeli (CSSMA)

Dane teleadresowe

ul. bł. ks. Bronisława Markiewicza 22
38-430 Miejsce Piastowe
tel. (0-13) 435 3013
e-mail: sekretariat@michalitki.pl
strona internetowa: www.michalitki.pl

Historia


Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, o popularnej nazwie michalitki jest instytutem zakonnym, w którym siostry – łączą postawę kontemplacyjnego uwielbienia Boga z czynną miłością apostolską realizowaną w pracy wychowawczej, katechetycznej, charytatywno-społecznej, w duszpasterstwie parafialnym i na misjach.

Zgromadzenie założył pod koniec XIX wieku bł. ks. Bronisław Markiewicz przy współudziale Sługi Bożej m. Anny Kaworek. Podstawą życia sióstr są dwie zasady: „Któż jak Bóg” i „Powściągliwość i Praca”. Zasady te zobowiązują nas do umiłowania Boga nade wszystko i szukania Jego chwały przez realizowanie dobra, sprawiedliwości i miłości.

Powołaniem naszym jest ukazywanie Chrystusa światu, a szczególnie dzieciom i młodzieży przez wychowywanie w zasadach wiary oraz w duchu powściągliwości i pracy. Głównym patronem wspólnoty jest św. Michał Archanioł pierwszy obrońca chwały Bożej i zwycięstwa prawdy. Razem z Nim i na Jego wzór pragniemy: * adorować Tego, któremu cześć wyśpiewują Aniołowie i wychwalają wszyscy sprawiedliwi, a bez którego niespokojne jest ludzkie serce; * kochać Tego, który pierwszy obdarzył miłością i zawsze pozostaje wierny; * służyć Temu, który jest jedynym Panem, a potrzebuje pomocy w biednym dziecku i każdym potrzebującym człowieku; * poprzestawać na małym, żyć radośnie, pracowicie i powściągliwie, wierząc, że On sam wystarczy.

W Polsce jesteśmy obecne na 30 placówkach parafialnych. Pracujemy jako katechetki, pielęgniarki, zakrystianki, organistki, kancelistki, opiekunki parafialne. Prowadzimy domy dziecka, przedszkola, świetlice środowiskowe, dom matki i dziecka. Zgromadzenie wyrosło na polskiej ziemi, ale obecnie objęło działalnością apostolską i wychowawczą także inne kraje. Siostry Michalitki pracują we Francji, Niemczech, na Białorusi i Ukrainie, a w Kamerunie prowadzimy dwie placówki misyjne. Wszędzie posługujemy najbardziej potrzebującym.

Założyciele


Bł. Ks. Bronisław Markiewicz
Bł. ks. Bronisław Markiewicz, urodził się 13 lipca 1842 r. w Pruchniku (diec. przemyska). Pochodził z wielodzietnej rodziny mieszczańskiej. Po przezwyciężeniu młodzieńczego kryzysu wiary w roku 1863 wstąpił do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął w Przemyślu w 1867 r. Od początku swego kapłaństwa był szczególnie wrażliwy na religijne, moralne i materialne zaniedbanie dzieci i młodzieży, a także niedolę prostego ludu. Wypowiedział walkę naszym wadom narodowym. Rozwiązanie problemów społecznych widział w dobrym wychowaniu młodzieży i podniesieniu moralnym całego społeczeństwa.

Pracował na kilku parafiach w Galicji a także jako profesor teologii pastoralnej w seminarium w Przemyślu. W 1885 r. wyjechał do Włoch i wstąpił w Turynie do zgromadzenia salezjańskiego, Był duchowym synem św. Jana Bosko. W 1892 r. wrócił do Polski i objął parafię w Miejscu Piastowym. Od początku występował w obronie niewinnych i w obronie religii, walcząc z moralną i materialną nędzą polskiego ludu. Roztoczył opiekę nad dziećmi i młodzieżą tworząc dla nich zakłady wychowawcze.

Z czasem opracował zwięzły program wychowawczy. W celu zrealizowania podjętych planów założył w Miejscu Piastowym dwa zgromadzenia, których członkowie stawali się duchowymi formatorami i opiekunami wielu setek dzieci i młodzieży opuszczonej. Mówił: "Chciałbym zebrać miliony dzieci i młodzieży ze wszystkich krajów i narodów i za darmo je żywić i przyodziewać na duszy i na ciele". Do 1897 r. pracował pod auspicjami zgromadzenia salezjańskiego. Potem opuścił je, pragnąc być wiernym pierwotnej regule św. Jana Bosko. W 1898 r. powołał do życia Towarzystwo "Powściągliwość i Praca Zmarł w Miejscu Piastowym w dniu 29 stycznia 1912 r. nie doczekawszy zatwierdzenia założonych Zgromadzeń.

Proces beatyfikacyjny ks. Markiewicza. trwał od 1958 r. Zakończony został promulgowaniem dekretu o heroiczności cnót w dniu 2 lipca 1994 r. Dnia 20 grudnia 2004 r. Ojciec święty Jan Paweł II promulgował Dekret o cudzie zdziałanym przez Boga za wstawiennictwem Ks. Markiewicza i wyznaczył datę beatyfikacji na 24 kwietnia 2005 r. w Rzymie. Śmierć "Wielkiego Papieża – Polaka", którego wybór zapowiedział, zmieniła powyższe plany. Decyzją Ojca świętego Benedykta XVI ks. Bronisław Markiewicz został beatyfikowany w dniu 19 czerwca 2005 r. w Warszawie podczas Kongresu Eucharystycznego.

Matka Anna Kaworek
W formowaniu Zgromadzenia Sióstr wyjątkową rolę odegrała Służebnica Boża matka Anna Kaworek – Współzałożycielka. Urodziła się 18 czerwca 1872r. w Biedrzychowicach (diec. opolska). W wieku 22 lat przyjechała do Miejsca Piastowego oddając swoje życie służbie najuboższym. Od 1898 r. stanęła na czele tworzącego się Zgromadzenia żeńskiego, wykazując się wielką dojrzałością i swoistym charyzmatem w spełnianiu funkcji przełożeńskiej.

Po śmierci ks. Markiewicza przejęła ciężar odpowiedzialności za losy sióstr, wychowanek i spuściznę Ojca Założyciela. Jako "służąca dzieci opuszczonych", nie dysponując prawie żadnymi środkami materialnymi – zdana wyłącznie na Opatrzność Bożą – spalała swoje życie w służbie dla najbiedniejszych i mimo różnych przeciwności, przez 34 lata oczekiwała na zatwierdzenie Zgromadzenia. Wierna charyzmatowi umacniała w wierze i nadziei serca współsióstr.

W dniu zatwierdzenia Zgromadzenia 21.08.1928 r. wybrana została pierwszą przełożoną generalną i funkcję tę pełniła aż do śmierci. Zmarła 30.12.1936 r. w opinii świętości. Proces kanonizacyjny rozpoczęto 02.12.1993 r. w Przemyślu. Po czterech latach 30 grudnia 1997 r. akta procesu przekazane zostały Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Od 15 mara 1997 r. spoczywa w Krypcie Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce