Misjonarki Miłości

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości, Matki Teresy z Kalkuty
Congregatio Sororum Missionarium Caritatis (MC)

Dane teleadresowe


Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości
ul. Grochowska 194/196
04-357 Warszawa

Historia


Misjonarki miłości, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości, żeńska kongregacja zakonna założona 1946 przez Matkę Teresę z Kalkuty. Zatwierdzone 1950 na prawie diecezjalnym, 1965 na prawie papieskim przez Pawła VI. Pierwsze profesje zakonne 1953. Aktualnie działa w 126 krajach skupiając 3840 sióstr (1998), w Polsce od 1983.

Celem zgromadzenia jest służba najuboższym z ubogich i najbardziej potrzebującym (zobowiązuje do tego dodatkowy, czwarty ślub zakonny): umierającym, chorym, dotkniętym AIDS i trądem, głodującym, żebrakom, opuszczonym dzieciom, starcom itp., bez względu na ich wyznanie. Służba ta łączy się z modlitwą, rozważaniem słowa Bożego i codzienną kontemplacją. Z misjonarkami miłości współdziała powstała 1963 wspólnota czynna misjonarzy miłości.

Założycielka


Matka Teresa z Kalkuty, imię zakonne Maria Teresa od Dzieciątka Jezus, właściwie Agnes Gonxha (Ganxhe) Bojaxhiu (1910-1997), zakonnica (loretanka) indyjska pochodzenia albańskiego. Przyjechała do Indii w 1929. Po opuszczeniu zakonu w 1948 oddała się działalności charytatywnej na rzecz najuboższych. W 1946 założyła Kongregację Misjonarek Miłości zatwierdzoną jako zakon w 1965.

Z inicjatywy Matki Teresy powstało 50 domów dla opuszczonych dzieci w Indiach i wielu innych krajach, w 1961 zorganizowano ośrodek dla trędowatych w Kalkucie, w 1985 pierwszy na świecie ośrodek dla chorych na AIDS w Gramvich Viagen (Stany Zjednoczone). Zmarła w Kalkucie. Beatyfikowana przez Jana Pawła II (2003).

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce