Pasjonistki Św. Pawła od Krzyża

Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża, Pasjonistki Św. Pawła
Congregatio Sororum Sancti Pauli a Cruce (CP)

Dane teleadresowe

ul. Grabowa 16/18
08-110 Siedlce
tel/fax (0-25) 644-05-76
e-mail: pasjonistki@interia.pl

ul. Słowackiego 15
96-200 Rawa Maz.
tel. (0-46) 814-29-44

ul. Wyszyńskiego 3
99-300 Kutno
tel. (0-24) 254-69-24

ul. Stawki 6
06-300 Przasnysz
tel. (0-29) 752-36-51

ul. Staszica 39
96- 500 Sochaczew
tel. (0-46) 862-97-09

Plac Poświętne 12
05-640 Mogielnica
tel. (0-48) 663-52-96

ul. Główna 4a
99-434 Domaniewice
tel. (0-46) 838-31-80

Historia

Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża narodziło się z chwilą obłóczyn pierwszych sióstr 17 marca 1815 roku we Florencji. Jego założycielką była hrabina Maria Magdalena Frescobaldi Capponi. W miłości Bożej objawionej najpełniej w Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa Maria Magdalena znalazła ideał dla nowej wspólnoty. Tajemnica ta była już wcześniej centrum duchowości włoskiego mistyka, apostoła i misjonarza XVIII-ego wieku – św. Pawła od Krzyża. Jego pragnieniem było: "Być ukrzyżowanym z Chrystusem, dla zbawienia dusz, które giną, bowiem nie dostrzegają owoców Męki Jezusa".

Za Bożym natchnieniem i błogosławieństwem Maryi, która ukazała mu się w habicie z sercem pasjonistowskim i symbolami Męki Pańskiej, założył Zgromadzenie Pasjonistów, a następnie Sióstr Pasjonistek klauzurowych. Pragnął założyć także instytut, w którym gromadziłyby się dziewczęta i kobiety nawrócone z upadłego moralnie życia. Po jego śmierci realizatorką tych zamiarów stała się Maria Magdalena Frescobaldi Capponi. Przyjęła ona reguły Sióstr Pasjonistek klauzurowych i dostosowała je do życia czynnego.

Jesteśmy zgromadzeniem czynnym. Składamy cztery śluby zakonne: ślub życia pamiątką Męki Pańskiej i boleści Matki Najświętszej oraz dawania o niej świadectwa i głoszenia jej, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Kraje, w których obecne jest Zgromadzenie to: Włochy, Belgia, Hiszpania, Francja, Polska, Białoruś, Bułgaria, Portugalia, Australia, Filipiny, Indie, Indonezja, Korea, Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Nigeria, Tanzania, Kanada, Brazylia, Boliwia, Kolumbia, Kuba, Ekwador, Panama, Paragwaj, Peru.

W Polsce Zgromadzenie jest obecne od 1990 r. Prowadzimy tu 4 przedszkola, dom kapłana seniora, dziecięce i młodzieżowe grupy modlitewne, uczymy katechezy, pracujemy przy parafiach. Wiceprowincja polska p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, licząca 57 siostry, obejmuje wspólnoty w Polsce, na Białorusi, w Bułgarii, Belgii i we Francji.

Założycielka

Dnia 11 listopada 1771 roku, w szlacheckiej rodzinie Frescobaldich urodziła się Maria Magdalena. Wyszła młodo za mąż, stała się przykładną żoną i matką. Zatroskana o losy licznych dziewcząt, które zeszły na drogę prostytucji, dnia 11 marca 1815 roku we Florencji, dała początek nowej formie życia wspólnotowego, skupionego wokół tajemnicy Męki Pańskiej i boleści Matki Najświętszej – najwspanialszego znaku miłości Boga do człowieka. Powstało Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża. Młode kobiety wydobyte z grzesznego życia odzyskiwały pełnię człowieczeństwa.

W 1832 roku w San Romano k. Florencji, Maria Magdalena założyła także żeńską szkołę. W wychowaniu i kształceniu widziała bowiem środek do osiągnięcia pełnej dojrzałości ludzkiej oraz osiągnięcia szczęścia wiecznego. Aż do śmierci w dniu 8 kwietnia 1839 roku pozostała dla swoich duchowych córek matką i wychowawczynią, a spadkobierczyniami jej bogactwa duchowego i myśli pedagogicznej są dziś Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce