Misjonarki Klaretynki

Siostry Maryi Niepokalanej Misjonarki Klaretynki
(nazwa skrócona: Misjonarki Klaretynki)

Religiosarum a Maria Immaculata Missionariarum Claretianaru (RMI)

Dane teleadresowe:
ul. Roty 9
04-447 Warszawa 72
tel. (22) 611-88-70
e-mail: klaretynki@tlen.pl
www.misjonarki.klaretynki.rmi.opoka.net.pl

Historia:

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek RMI zostało założone w 1855 roku na Kubie przez ówczesnego arcybiskupa Kuby Antoniego Marię Klareta oraz Matkę Antonię Paris. Nasza Założycielka w roku 1842 przeżyła doświadczenie mistyczne, w którym zostały jej ukazane stan i potrzeby Kościoła powszechnego jej czasów. Usłyszała wtedy również wezwanie do założenia nowego zgromadzenia. Matka Antonia zrozumiała, że istnieje nagląca potrzeba głoszenia Ewangelii we wszystkich środowiskach a także – a może przede wszystkim – wewnątrz samego Kościoła, zwłaszcza pośród konsekrowanych. Pismo święte nie było rozważane, a osoby poświęcone Bogu zajmowały się polityką, karierą i pomnażaniem bogactw. Dlatego Pan Jezus wzywał do świadectwa radykalnego ubóstwa. Życie nowego Zgromadzenia miało być odpowiedzią na to wezwanie. Po latach modlitwy i rozeznania, na polecenie spowiedników, Matka Antonia napisała Konstytucje Zgromadzenia oraz “Punkty o odnowie Kościoła”, w których zawarła najważniejsze cechy naszego charyzmatu: wezwanie do radykalnego życia Ewangelią i głoszenie jej wszelkimi sposobami na wzór Apostołów oraz troska o odnowę Kościoła. Ze względu na obowiązujące prawo kościelne, pierwsze wspólnoty sióstr były zakładane jako klasztory klauzurowe, ale od początku były one otwarte na kształcenie dzieci, młodzieży, kobiet oraz prowadzenie rekolekcji.

A dzisiaj? Czy nasz charyzmat jest nadal potrzebny i aktualny? W ciągle zmieniającej się rzeczywistości i wobec nowych wyzwań, tak jak wiele innych zgromadzeń szukamy nowych środków i sposobów realizacji naszego charyzmatu, który pozostaje wciąż tak bardzo aktualny. Oboje Założyciele zaszczepili w nas zapał misjonarski, który znajduje wyraz w dzisiejszej służbie dla Ewangelizacji. Z biegiem lat Zgromadzenie rozszerzyło swoją działalność na inne kraje. W 1859 roku powstały pierwsze domy w Europie, a potem kolejno na całym świecie. Obecnie nasze placówki misyjne znajdują się w 27 krajach, gdzie głosimy Słowo Boże różnymi drogami i metodami, w zależności od potrzeb i możliwości. Zarówno w krajach, w których Kościół jest młody, jak i w tych, gdzie ma wielowiekowe doświadczenie, realizujemy naszą misję poprzez bezpośrednie spotkanie z człowiekiem, w parafiach i ośrodkach formacji katechetów i konsekrowanych, w grupach młodzieżowych i opieki społecznej, w szkołach własnych i państwowych, domach rekolekcyjnych, warsztatach przygotowania zawodowego i wszędzie tam, gdzie jest to stosowne i skuteczne, otwarte na “pomysłowość” Ducha Świętego. W ten sposób staramy się bezpośrednio odpowiadać na wezwanie naszego Założyciela, św. Antoniego Marii Klareta, by trudzić się po to “aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich ludzi”.

Założyciele

Św. Antoni Maria Klaret – urodził się w 1807 r. w Sallent (Hiszpania), zmarł w 1870 r. Dla Boga i Maryi chciał zdobyć świat, nawrócić wszystkich grzeszników. Dlatego jako kapłan, potem Arcybiskup Kuby i wreszcie jako spowiednik Królowej Izabeli przemierzał miasta i wioski wykorzystując każdą nadarzającą się okazję, by głosić Ewangelię oraz zabiegać o zbawienie każdego człowieka. Ten niestrudzony misjonarz bardzo głęboko przeżywał miłość do Niepokalanej Dziewicy. Został kanonizowany w 1950 roku.

Jego wspomnienie obchodzimy 24 października.

M. Maria Antonia París – urodziła się w 1813 r. w Valmoll (Hiszpania), zmarła w 1885 r. Całe swoje życie ofiarowała dla odnowy Kościoła, który tak bardzo umiłowała, a który w tym czasie w Hiszpanii cierpiał liczne prześladowania. Bóg obdarzył ją niezwykła wrażliwością na znaki czasu i powołał do założenia nowego zgromadzenia – “nowego nie w teorii, lecz w praktyce”, w którym siostry miały żyć na wzór Apostołów – wierne Ewangelii, głosić ją całemu światu. Antonia wbrew ludzkiej nadziei zaufała Bożej Opatrzności.

Jej wspomnienie w Zgromadzeniu obchodzimy 17 stycznia.

(Więcej informacji na stronie www.misjonarki.klaretynki.rmi.opoka.net.pl)

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce