Siostry Matki Bożej Syjonu

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Syjonu
Notre Dame de Sion (NDS)

Dane teleadresowe

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Syjonu
ul. Goetla 49
30-65 Kraków
tel./fax.: 0-12/ 635 87 36
e-mail: ndspl@yahoo.fr
strona internetowa: www.sion.org/POLOGNE/Kracov.htm

Historia i założyciel

Zgromadzenie powstało w Paryżu w 1843 roku. Założyciel Zgromadzenia, ojciec Teodor Ratisbonne pochodził z żydowskiej rodziny zamieszkałej w Strasburgu. Po długich filozoficznych i teologicznych poszukiwaniach odkrył osobę Jezusa Chrystusa i został katolickim księdzem. Najpierw w Strasburga a następnie w paryskiej parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej.

20 stycznia 1842 roku w Rzymie, jego młodszy brat Alfons-Maria, przeżył objawienie Matki Bożej. Właśnie temu objawieniu zawdzięczą zgromadzenie swoja nazwę. Dla obu braci, Maryja była Maryją z Syjonu, biblijnej Jerozolimy, miasta pokoju czasów eschatologicznych, miasta, w którym mają się spotkać Izrael i wszystkie narody.

Zgromadzenie zostało oficjalnie zatwierdzone przez Ojca Świętego w 1863 roku. Jego biblijna duchowość zakłada zgłębianie słowa Bożego i jego interpretację również w świetle żydowskiej tradycji. Dziś siostry podejmują pracę w następujących dziedzinach: formacja biblijna i teologiczna; dialog z judaizmem i islamem; ekumenizm; współpraca europejska; edukacja (szkoły, Centrum Formacji Biblijnej w Jerozolimie proponujące m. in. seminarium „Pobyt w kraju Biblii”); ośrodki dokumentacji (SIDIC – Service International de Documentation Judéo-Chrétienne w Rzymie), służba zdrowia; media; domy rekolekcyjne.

Na szczególną uwagę w historii zgromadzenia zasługuje jego stosunek do narodu żydowskiego od momentu założenia do czasów współczesnych. W zasadniczej inspiracji da się stwierdzić ciągłość, a w konkretnych ukierunkowaniach apostolskich – radykalną zmianę. W 1850 r. założyciel tłumaczył siostrom, że do nich należy „kochać naród Izraela” a ich powołaniem jest „przyspieszyć wypełnienie się czasów mesjańskich przyrzeczonych Izraelowi”.

Obietnice te to zgromadzenie wszystkich narodów w Jerozolimie (por. Iz 2, 2) oraz pełnia zbawienia dla dzieci Izraela (por. Rz 11). Choć Ratisbonne nie mówił o nawracaniu żydów, to w misyjnym kontekście XIX-wiecznego Kościoła wydawało się, że wypełnienie obietnic może zrealizować się jedynie przez zwiększenie liczby indywidualnych nawróceń na chrześcijaństwo. Przełom w apostolstwie zgromadzenia przyniosła II wojna światowa z zagładą Żydów, ruch ekumeniczny, odnowa studiów biblijnych, powstanie państwa Izrael.

Zgromadzenie jeszcze większy nacisk położyło na dogłębne poznanie tradycji żydowskiej i judaizmu. Siostry rozpoczęły więc specjalistyczne studia biblijne i judaistyczne. Stopniowo we wszystkich niemal krajach, gdzie istnieją wspólnoty, zostały otwarte chrześcijańskie ośrodki informacji i dokumentacji dotyczącej judaizmu. Dziś siostry Matki Bożej Syjonu pracują głownie nad wykorzenianiem skutków antysemityzmu oraz umocnieniem wiary chrześcijańskiej przez zgłębianie Biblii. Podejmują też działalność na rzecz osób doświadczających dyskryminacji rasowej, religijnej i socjalnej.

W styczniu 2002 r. Europejski Kongres Żydów uhonorował zgromadzenie „Menorą pokoju”, nagrodą przyznawaną „pionierom dialogu żydowsko-katolickiego w Europie”.

Dom Generalny Zgromadzenia od 1964 r. znajduje się w Rzymie. Siostry pracują w 23 krajach świata na pięciu kontynentach. Obok wspólnot apostolskich, w roku 1926 powstała gałąź kontemplacyjna: „Pustelnia” („La Solitude”). Zgromadzenie męskie Ojców Matki Bożej Syjonu (Religieux Notre Dame de Sion) powołano do życia w Paryżu w 1855 r. Ojcowie zajmują się duszpasterstwem w chrześcijańskich ośrodkach studiów judaistycznych. Istnieje również grupa osób świeckich, która pragnie żyć charyzmatem rodziny zakonnej Matki Bożej Syjonu .

1 października została otwarta nowa apostolska wspólnota sióstr NDS w Polsce. Ich dom zakonny znajduje się w Krakowie.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce