Siostry św. Pawła – Paulistki


Zgromadzenie Sióstr św. Pawła , Paulistki
Pia Societas Filiarum Sancti Pauli (FSP)

Dane teleadresowe


ul. Zdrojowa 38
02-927 Warszawa
tel. (22) 651-53-58
e-mail: wspolnota@paulistki.pl
strona internetowa: www.paulistki.pl
 
Księgarnia PAULISTKI
ul. Kredytowa 8
00-062 Warszawa
Historia


Nasze imię świadczy o duchowej więzi ze św. Pawłem Apostołem, która wyraża się w naszym życiu, naszej duchowości i naszej misji. Specjalnym posłaniem Zgromadzenia jest rozpowszechnianie orędzia zbawienia poprzez wszelkie środki, jakich dostarcza idąca z postępem czasu technika. Prowadzimy życie wspólnotowe, które ułatwia nam wsłuchiwanie się zarówno w słowo Boże, jak i w obecne czasy. Z obu tych źródeł staramy się czerpać inspirację do naszej działalności, mającej być odpowiedzią na wolę Bożą i potrzeby współczesnego człowieka.

Źródło światła i siły apostolskiej odnajdujemy w umiłowaniu i naśladowaniu Jezusa, który jest dla nas Mistrzem, pewną Drogą, jedyną Prawdą i prawdziwym Życiem. Staramy się Nim żyć w duchu św. Pawła Apostoła i pod opieką Maryi Królowej Apostołów. Ogromny wpływ na styl życia współczesnego człowieka i na wybory, których dokonuje mają media: książki, gazety i czasopisma, które czyta, filmy i programy telewizyjne, które ogląda, wiadomości, audycje, piosenki i muzyka, których słucha, gry wideo, w które gra i strony internetowe, na które wchodzi. Pragniemy, by środki te św. Paweł Apostołmogły stać się ścieżkami prowadzącymi nas wszystkich do Boga.

To program życia, jaki pozostawił nam ksiądz Jakub Alberione. Kiedy zastanawiał się, co można uczynić dla ludzi sobie współczesnych i tych z nadchodzących epok, zainspirowały go słowa wypowiedziane przez biskupa Kettlera: „gdyby św. Paweł żył dzisiaj byłby dziennikarzem”. W ten sposób można dotrzeć do szerokich rzesz ludzi i zanieść do wielu miejsc światło Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Poprzez muzykę, film, prasę, plakat, pocztówkę, kalendarz, programy radiowe i telewizyjne, pragniemy wprowadzać Chrystusa tam, gdzie ludzie najczęściej przebywają: do miejsc pracy i zabawy, do sal kinowych, czytelni, bibliotek, a zwłaszcza do naszych domów. Oto misja naszego Zgromadzenia w Kościele i w świecie.

Tak jak kiedyś w klasztorach rozdawany był chleb, tak dzisiaj należy dzielić się prawdą o Bogu i o wiecznym przeznaczeniu człowieka. Nie możemy dać światu większego bogactwa, jak tylko Jezusa Mistrza Drogę, Prawdę i Życie. Mikrofon, ekran, maszyna drukarska są naszą amboną. Drukarnia, księgarnia, studio nagrań, pokój redakcyjny są naszym kościołem, w którym przepowiadamy Ewangelię.
Założyciel"Oto on: pokorny, cichy, niestrudzony, pogrążony w swoich myślach dążących od modlitwy do czynu, zawsze uważny na znaki czasu. Nasz ksiądz Alberione dał Kościołowi nowe środki wyrazu, nowe sposoby wykorzystania sił i możliwości apostolskich… Pozwól, abym jako Papież, w imieniu całego Kościoła wyraził Ci swoją wdzięczność"

Oto słowa Pawła VI skierowane 28 czerwca 1969 roku do księdza Jakuba Alberione, gdy przybył on na audiencję wraz z uczestnikami drugiej kapituły generalnej oraz z gronem licznej reprezentacji paulistów i paulistek. Przy tej okazji Papież odznaczył Założyciela krzyżem "Pro Ecclesia et Pontefice" ("Za zasługi dla Kościoła i Papieża"). Dwa lata później, wieczorem 26 listopada 1971 roku, Paweł VI odwiedził prywatnie umierającego księdza Alberione. O godzinie 18.26 tego samego dnia ksiądz Alberione kończy swój ziemski pobyt. Ostatnie słowa skierowane do swoich "synów i córek" są jego testamentem duchowym i zaproszeniem do nadziei: "Umieram… modlę się za wszystkich, o Raj!"

Oto najważniejsze etapy jego życia:

1884 – W dniu 4 kwietnia Jakub Alberione rodzi się w San Lorenzo di Fossano.
1890-1891 – Uczęszcza do pierwszej klasy szkoły podstawowej w Cherasco.
1896 – 1896 – 25 października wstępuje do seminarium w Bra.
1900 – W kwietniu zostaje poproszony o opuszczenie seminarium w Bra.
1900 – W październiku wstępuje do seminarium w Albie.
1900/1901 – Na przełomie 31 grudnia i 1 stycznia, uczestnicząc w nocnej adoracji w katedrze w Albie, czuje w sobie mocne pragnienie-zobowiązanie, aby uczynić coś dla Boga i dla ludzi nowego wieku.
1907 – 29 czerwca otrzymuje święcenia kapłańskie w Albie.
1908 – Przez kilka miesięcy jest duszpasterzem w Narzole.
1908 – W dniu 1 października wraca do seminarium i zostaje mianowany ojcem duchowym młodzieży i kleryków.
1913 – We wrześniu przejmuje dyrekcję tygodnika "Gazzetta dAlba".
1914 – 20 sierpnia zakłada Towarzystwo Świętego Pawła.
1915 – W dniu 15 czerwca zakłada zgromadzenie Córek Świętego Pawła.
1921 – W dniu 5 października konstytuuje się, po złożeniu ślubów (prywatnych) kilku swoich członków, Towarzystwo Świętego Pawła.
1921 – W dniu 23 listopada ksiądz Alberione prosi biskupa Alby, Giuseppe Francesco Re, o zatwierdzenie Towarzystwa Świętego Pawła na prawie diecezjalnym.
1924 – W dniu 10 lutego zakłada zgromadzenie Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza.
1936 – W sierpniu daje początek zgromadzeniu Sióstr Jezusa Dobrego Pasterza.
1938 – W dniu 7 października powstaje oficjalnie zgromadzenie Sióstr Jezusa Dobrego Pasterza w Genzano (prowincja Rzymu).
1947 – 3 kwietnia Uczennice Boskiego Mistrza stają się zgromadzeniem na prawie diecezjalnym.
1957 – W dniu 4 kwietnia rozpoczyna się pierwsza kapituła generalna Towarzystwa Świętego Pawła, na której ksiądz Alberione zostaje zatwierdzony przełożonym gneralnym.
1959 – W dniu 8 września w Castel Gandolfo powstaje zgromadzenie Sióstr Królowej Apostołów.
1960 – W dniu 8 kwietnia Święta Kongregacja do spraw Zakonników i Instytutów Świeckich zatwierdza "Stowarzyszenie Paulińskie" złożone z trzech instytutów: Instytut Jezusa Kapłana, Instytut Świętego Michała Archanioła, Instytut Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
1969 – W dniu 5 sierpnia druga kapituła generalna Towarzystwa Świętego Pawła ogłasza księdza Alberione emerytowanym przełożonym generalnym i wybiera księdza Luigi Damaso Zanoni nowym przełożonym generalnym zgromadzenia.
1971 – 26 listopada, tuż po odwiedzinach Pawła VI, około godziny 18.30 ksiądz Alberione umiera w domu generalnym w Rzymie.
1981 – 4 maja zostaje otwarty jego proces beatyfikacyjny.
1996 – W dniu 25 czerwca papież Jan Paweł II podpisuje Dekret o heroiczności jego cnót, nadając mu tytuł "Czcigodny".

Już w odległym 1918 roku ksiądz Alberione, pod natchnieniem Ducha Świętego, zapowiedział wielkość swojego dzieła w słowach skierowanych do pierwszych podopiecznych: "Podnieście oczy, przypatrzcie się wielkiemu drzewu, którego wierzchołka nie widać: oto nasz Dom, który rzeczywiście jest potężnym drzewem; jesteście zaledwie u jego korzeni.

Nasz obecny Dom jest tylko korzeniem tego olbrzymiego drzewa. [W języku włoskim nieprzetłumaczalna gra słów: Ťalberoť-drzewo; Ťalberoneť-olbrzymie drzewo. ; Alberione]. "Znajdujecie się u stóp wielkiej góry; wspinajcie się a dostrzeżecie horyzont, cały świat". Dziś pauliści i paulistki, rozsiani po całym świecie, dziękują Bogu za to, że dał Swojemu Kościołowi tego niestrudzonego apostoła.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce