Siostry Szpitalne Miłosierdzia

Historia Sióstr Szpitalnych Miłosierdzia ma swój początek w samym sercu Rzymu, gdzie zgodnie z wolą papieża Piusa VII, oraz za sprawą Bożego natchnienia, które kierowało księżniczką Teresą Orsini Doria, zostało założone to Zgromadzenie

 

16 maja 1821r. pierwsze „Damy Miłosierdzia" uroczyście
zostały przyjęte w głównym szpitalu diecezjalnym „SS.mo Salvatore ad
Sancta Sanctorum" (aktualnie znanym jako szpital św. Jana), w którym
podjęły się sprawowaniem opieki nad chorymi, w duchu miłości chrześcijańskiej.

3 stycznia 1826r. papież
Leon XII, po uprzednim osobistym poznaniu duchowości oraz postulatów
Sióstr Szpitalnych, wydaje z własnej inicjatywy dekret Motu Proprio, w
którym ustanowia i nakazuje, aby „obecne zgromadzenie pobożnych niewiast
przydzielonych do szpitala Sancta Sanctorum stało się wspólnotą Sióstr
Szpitalnych składających zwykłe śluby według Reguły przez Nas
zatwierdzonej" oraz że Instytut „nie musi ograniczać się jedynie do
szpitala Sancta Sanctorum, ale może posługiwać także w innych szpitalach
w Rzymie …i rozszerzać swoją działalność na inne miasta będące pod
naszym papieskim panowaniem"

Tekst Reguły/Dekretu, po uprzedniej analizie przez trzech członków komisji apostolskiej, został zatwierdzony przez Papieża 11 lipca 1827r.

W 1831r.
Ojciec Święty Grzegorz XVI dokonał wizyty apostolskiej w Instytucie
Sióstr Szpitalnych i dekretem pochwalnym wyraził swoje ojcowskie uczucia
dla tak użytecznego i niezbędnego Instytutu, pokładając ufność w tym,
że to pobożne dzieło zrodzi liczne owoce w życiu duchowym i moralnym
chorych.

W 1834r. odbyło
się pierwsze uroczyste złożenie Ślubów Zakonnych: Ubóstwa, Czystości i
Posłuszeństwa, typowych dla większości instytutów, oraz czwartego
specyficznego dla tego zgromadzenia, ślubu Opieki nad chorymi. Złożone
śluby zobowiązywały siostry nie tylko do dążenia do własnej świętości,
ale także do zatroszczenia się o zdrowie fizyczne i duchowe chorych.

Rozwijający się Instytut otworzył kolejne domy w Rzymie, a następnie w regionie Lacjum i w innych rejonach Włoch. Działając w duchu Soboru Watykańskiego II włączył się w odnowę Kościoła poprzez podjęcie posłannictwa misyjnego i rozszerzeniu swej działalności wśród ludzi różnych ras, kultur, języków i religii: w Stanach
Zjednoczonych Ameryki (1966), Indiach (1978), na Madagaskarze (1983),
Filipinach (1985), w Szwajcarii (1990), Nigerii (1998), Chile (1997),
Argentynie
(1999), Kraju Zielonego Przylądka i Polsce (2006)
. Rodzą się także nowe powołania, napływające z Kamerunu i Kongo.

 Dom Zakonny Kongregacji Sióstr Szpitalnych Miłosierdzia
ul. ks. Bolesława Domańskiego 1A
75-454 Koszalin
tel. (94) 345 77 99

www.siostryszpitalne.opoka.org.pl

 

 

 

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce