Służebnice Najświętszej Maryi Panny

Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi
Congregatio Sororum Servularum Beatissimae Virginis Mariae Immaculatae

Dane teleadresowe

Prowincja Polska
ul. Rajców 11
00-220 Warszawa
tel.+/fax: (0-22) 831-73-16

Historia


Siostry Służebnice Niepokalanej Panny Maryi są Zgromadzeniem obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, którego podstawowym zadaniem jest tworzenie wspólnoty miłości, pobudowanej w oparciu o życie trzema radami ewangelicznymi.

Swoje powołanie Służebnice realizują poprzez działalność apostolską m. in. wychowanie dzieci i młodzieży, opiekę nad chorymi i troskę o piękno świątyń. Zgromadzenie powstało w 1892 r. na Ukrainie. Data założenia: 27 sierpień 1892 r., zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 27 lipca 1932 r.

Założyciele


Założycielami zgromadzenia są: Jozafata Michalina Hordaszewska, o. Jeremiasz Łomnicki, ks. Cyryl Sełecki.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce