Służebniczki Śląskie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Śląskie, Służebniczki Śląskie
Congregatio Sororum Ancillarum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae

Dane teleadresowe


Dom Generalny
ul. Czarnoleska 10
51-621 Wrocław
tel. (0-71) 348-23-23
e-mail: generalat@sluzebniczki.pl
strona internetowa: www.sluzebniczki.pl

Domy prowincjalne:

ul. Klasztorna 2
47-150 Leśnica Opolska
tel. (0-77) 404-82-30
e-mail: lesnica@sluzebniczki.pl

ul. Panewnicka 63
40-760 Katowice 19 (Panewniki)
tel. (0-32) 252-54-93
e-mail: panewniki@sluzebniczki.pl

ul. Dobrogniewa 6
01-438 Warszawa Wola
tel. (0-22) 836-82-40
e-mail: warszawa@sluzebniczki.pl

Historia


Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej zawdzięcza swój początek społeczno-apostolskiej gorliwości pobożnego chrześcijanina, człowieka świeckiego, Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Jego wrażliwość na biedę ludu wiejskiego, zwłaszcza na opuszczone, biedne dzieci oraz zaniedbanych chorych, sprawiła, iż szukał sposobu rozwiązania tych problemów. Polska znajdowała się wówczas pod zaborami. Wiejska chata Franciszki Przewoźnej w Podrzeczu, na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, staje się pierwszym przytułkiem dla dzieci, zaś trzy pobożne dziewczęta, to pierwsze wychowawczynie i opiekunki biednych, zaniedbanych i osamotnionych po zbierającej swoje żniwo epidemii cholery, dzieci.

Dzień 3 maja 1850 r. to otwarcie pierwszego domu opieki nad dzieckiem pod nazwą "ochronki". Taki był początek Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Otwarcie pierwszego nowicjatu miało miejsce 26.08.1856 r. w Jaszkowie. Od tego czasu powstawały coraz liczniejsze ochronki, a Zgromadzenie rozszerzało się na teren Galicji, Królestwa i na Śląsk. Założyciel Bł.Edmund Bojanowski sam ułożył dla swego Zgromadzenia regułę, zatwierdzoną w grudniu w 1866 przez abpa Mieczysława Ledóchowskiego.

Zgromadzenie Służebniczek w drugiej połowie XIX wieku podzielone – wskutek czynników zewnętrzno-politycznych – na cztery autonomiczne Zgromadzenia: Służebniczki Wielkopolskie, Starowiejskie, Śląskie i Dębickie, utworzyło w 1991. Federację Służebniczek, zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską. Opatrzność Boża, której tak bardzo zaufał, czuwała nad dziełem, powodując rozwój Zgromadzenia w każdej sytuacji dla dobra Kościoła.

Założyciel


Edmund Bojanowski jako założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi jest postacią w historii Kościoła Katolickiego wyjątkową. Nie-zakonnik i nie-kapłan, ani nawet nie-kleryk niższych święceń, człowiek zupełnie świecki, bez osobistych ślubów lub jakichkolwiek kościelnych, kanonicznych zobowiązań, tworzy zakonne zgromadzenie żeńskie, wytycza dlań cele, wyjednywa regułę według zasadniczego powziętego przez siebie planu.

W ciągu 16 lat, to znaczy od Zielonych Świąt 1855 roku (mimo, że pierwszy związek służebniczek Maryi jako związek dziewcząt bezślubowych powstał już w roku 1850) bez przerwy i bez najmniejszego odchylenia, zgromadzeniem tym kieruje. Kandydatki doń w ciągu początkowych z górą 10 lat przyjmuje osobiście, dopóki zgromadzenie nie ustaliło się, i sam decyduje o dopuszczeniu nowicjuszek do składania ślubów.

Błogosławiony Edmund Bojanowski, urodził się 14 listopada 1814 roku w Grabonogu k.Gostynia u stóp Świętogórskiej Róży Duchownej. Był świeckim apostołem polskiego ludu. Wychowywał się w typowej ziemiańskiej rodzinie polskiej o głębokiej religijności i tradycjach patriotycznych. Sam słabego zdrowia, starał się maksymalnie wykorzystać swe talenty i dary duchowe, by służyć ochronie wartości religijnych, narodowych i ludzkich. Potrafił odczytać potrzeby człowieka i dlatego wielkodusznie poświęcił swoje życie dzieciom, chorym i ubogim. Podejmował różne inicjatywy, tworząc między innymi czytelnie wiejskie i ochronki.

Zapalił do posługi miłości wiele młodych dziewcząt, zakładając jako człowiek świecki, 3 maja 1850 roku Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Zakończył swoje ofiarne życie dnia 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej w cieniu sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce