Uczennice Boskiego Mistrza

Zgromadzenie Sióstr Pobożnych Uczennic Boskiego Mistrza, Uczennice Boskiego Mistrza
Piae Discipulae Divini Magistri (PDDM)

Dane teleadresowe

Dom Prowincjalny
ul. Żytnia 11
01-014 Warszawa
tel. (0-22) 636-29-73
e-mail: sekretUBM@pddm.pl

strona internetowa: www.pddm.pl 

Historia

Zgromadzenie Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza (Piae Discipulae Divini Magistri – PDDM) założył błogosławiony ks. Jakub Alberione 10 lutego 1924 roku w Albie (Włochy), jako trzecie pośród innych Zgromadzeń zakonnych i Instytutów świeckich tworzących Rodzinę św. Pawła. Jej członkowie zjednoczeni w przeżywaniu tej samej duchowości dążą do integralnego przeżywania Ewangelii Jezusa Chrystusa, Drogi, Prawdy i Życia, w duchu św. Pawła i pod opieką Królowej Apostołów.

Ksiądz Alberione odpowiadając na wezwanie Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie oraz na potrzeby ówczesnego Kościoła i świata chciał, aby członkowie tej Rodziny głosili Ewangelię współczesnymi środkami komunikacji uzupełniając się w dążeniu do jednego celu: zbawienia dusz.

Zgromadzenie Sióstr Uczennic będąc w tej Rodzinie gałęzią kontemplatywną otrzymało misję wstawiania się za wszystkimi przed tabernakulum. Pobożność eucharystyczna prowadzi siostry do apostolstwa eucharystycznego, polegającego na kierowaniu ludzi ku Chrystusowi Eucharystycznemu i pomaganiu im w zrozumieniu tajemnicy Eucharystii. Siostry pełnią też apostolstwo kapłańskie polegające na towarzyszeniu kapłanom w różnych etapach ich życia i działalności poprzez modlitwę, ofiarę i konkretną posługę. Ponadto siostry troszczą się o piękno Liturgii przygotowując i rozpowszechniając to wszystko, co służy kultowi świętemu, pobożności i pouczeniu wiernych.

Zgromadzenie zostało definitywnie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 30 sierpnia 1960 roku. W Polsce jest obecne od 1935 r. W czasie II wojny światowej wspólnota sióstr uległa rozproszeniu, ale od 1946 r. znowu ożywiła działalność apostolską w naszym kraju rozszerzając stopniowo swoją obecność: Częstochowa (1946 r.), Lublin (1986 r.), Warszawa (1998 r.), Olsztyn (2002 r.). Obecnie w Polsce jest około 100 sióstr łącznie z młodzieżą w formacji początkowej.

Założyciel

Ksiądz Jakub Alberione urodził się 4 kwietnia 1884 roku w San Lorenzo di Fossano w północnych Włoszech. Wychował się w rodzinie pracowitej i głęboko chrześcijańskiej. W wieku 16 lat wstąpił do seminarium w Albie. Poruszony zaproszeniem Leona XIII do modlitwy za wiek, który się rozpoczynał, trwał przez cztery godziny na adoracji przed Najświętszym Sakramentem, uroczyście wystawionym w katedrze albejskiej w nocy 31 grudnia 1900 roku. Doznał wtedy mocy szczególnego światła, które wychodziło z Hostii. Mocniej doświadczył słów Jezusa: “Przyjdźcie do Mnie wszyscy”. Zrozumiał, że od Jezusa Hostii płynie wszystko, że u Niego obecnego w tabernakulum jest wszelkie światło i pomoc. Od tej pory czuł się głęboko zobowiązany do służby Kościołowi i ludziom nowego wieku posługując się nowoczesnymi środkami komunikacji.

Wyświęcony na kapłana 27 czerwca 1907 r. poprzez różnorakie zaangażowanie duszpasterskie w diecezji oraz poznawanie sytuacji ówczesnego Kościoła i świata, stopniowo dojrzewał do misji, do jakiej Pan go powołał. Będąc przekonanym, że dzieł Bożych dokonują ludzie całkowicie oddani Bogu, począwszy od 1914 r. w duchu ewangelicznej prostoty i ubóstwa daje początek poszczególnym instytutom zakonnym oraz świeckim tworzącym Rodzinę św. Pawła, aby jej członkowie pochłonięci troską o zbawienie dusz poprzez jak najszybsze środki docierali z Ewangelią Chrystusa do każdego człowieka.

W tym wszystkim Założyciel miał świadomość ważnej roli kobiety i dlatego wykorzystuje jej geniusz dla rozszerzania Królestwa Bożego. W kolejnych latach, pomimo różnych trudności, dzieło to rozwija się liczebnie i apostolsko, docierając także na inne kontynenty. Zostaje też coraz jaśniej określona przez Założyciela specyficzna duchowość paulińska, której podstawą jest nabożeństwo do Jezusa, Mistrza i Pasterza, Drogi, Prawdy i Życia, a także do Maryi, Królowej Apostołów i św. Pawła Apostoła.
26 listopada 1971 roku, po wypełnieniu dzieła powierzonego mu przez Boga, ks. Alberione przechodzi do Domu Ojca. 27 kwietnia 2003 r. Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył ks. Jakuba Alberione do grona błogosławionych. Jego liturgiczne wspomnienie obchodzimy 26 listopada.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce