Wspólnota Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia

Wspólnota Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia, Zawierzanki
(CF)

Dane teleadresowe

Dom Generalna

36-221 Blizne 427
tel.+fax: (013) 430-55-21
e-mail:wspolnota@zawierzanki.pl
strona internetowa:  www.zawierzanki.pl   
 

Zgromadzenie ma charakter kontemplacyjno-apostolski. Apostolstwo wyraża się głównie przez umożliwianie osobom świeckim i duchownym odprawienia indywidualnych dni skupienia oraz rekolekcji ignacjańskich – w części lub całych. Siostry pomagają rekolektantom i ludziom poszukującym pomocy duchowej poprzez modlitwę oraz kierownictwo duchowe. Obecnie wspólnota posługuje w czterech ośrodkach rekolekcyjnych: w Bliznem, Częstochowie, Antoniowie oraz Kiczni.

Założycielem Zgromadzenia był O. Bronisław Mokrzycki, który urodził się 15 kwietnia 1935 r. w Cmolasie k. Kolbuszowej na Podkarpaciu. Do nowicjatu jezuitów wstąpił 30 lipca 1951 r. W latach 1955–1958 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a w latach 1958–1962 teologię na Wydziale Teologicznym TJ „Bobolanum” w Warszawie. W 1968 r. ukończył studia z zakresu liturgii na KUL. Był wykładowcą liturgiki na ATK w Warszawie i współpracownikiem Centrum Katechetycznego opracowującego katechizmy szkolne. W latach 1986–1992 pełnił funkcję magistra nowicjatu jezuitów w Starej Wsi. W 1986 r. o. Mokrzycki SJ założył Zgromadzenie Wspólnota Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia (zawierzanki). O. Mokrzycki zmarł w niedzielę 8 października 2017 r. w Bliznem na Podkarpaciu. Odszedł w 83. roku życia, 67. powołania zakonnego i 57. kapłaństwa.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce