Poświęcenie ziemi pod rozbudowę pijarskiego gimnazjum w Krakowie

7 kwietnia 2009 roku o. Prowincjał  Józef Tarnawski SP dokonał poświęcenia ziemi pod rozbudowę Krakowskiego Gimnazjum.

Cała uroczystość rozpoczęła się w szkolnej kaplicy, gdzie zebrali się przedstawiciele szkoły (dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie wraz z rodzicami), architekci, inżynierowie nadzoru budowy, wykonawcy oraz wszyscy ci, którym idea rozbudowy jest szczególnie bliska.

Mszy św. przewodniczył Ojciec Prowincjał zawierzając tę inwestycję Opatrzności Bożej pamiętając o słowach psalmisty, że jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą (Ps 127). W swoim słowie podkreślił konieczność rozbudowy budynków szkolnych, zaznaczając jednak, że musi się ona dokonywać w dwóch wymiarach tj. fizycznej poprzez powstawanie nowych obiektów,  a nade wszystko w wymiarze duchowym. Następnie po uroczystej mszy świętej wszyscy zebrani procesyjnie udali się na plac budowy, by tam dokonać poświęcenia ziemi.

Więcej informacji: www.pijarzy.pl.

Wpisy powiązane

Niepokalanów: XXX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

Piknik kapucyński w Stalowej Woli

Dziękczynienie za pontyfikat u franciszkanów w Krakowie