Jasna Góra: Tylko prawdziwa miłość umie strzec życia – ogólnopolskie spotkanie dyrektorów szkól katolickich

Szkoły katolickie w obliczu aktualnych zagrożeń bioetycznych w Polsce, jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie, wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego – to m.in. tematy dwudniowej Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich. Konferencja odbyła się na Jasnej Górze i przebiegała pod hasłem: „Szkoła Katolicka w służbie kultury życia”. Wiosenne spotkanie jest jednym z trzech tego typu odbywających się na Jasnej Górze. Wszystkie szkoły katolickie w Polsce są zrzeszone w Radzie Szkół i pozostają pod opieką Konferencji Episkopatu Polski.

Siostra Patrycja Garbacka, kierownik Biura Rady Szkół Katolickich, podkreśliła, że temat obecnej konferencji zrodził się jako pewna reakcja, na to co obserwujemy w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym, stąd podejmowane zagadnienia odnosiły się do kultury życia. Ochrona życia, służba życiu, to jest jedno z zadań szkoły katolickiej, niezmienne bez względu na czasy, sytuację zewnętrzną i wewnętrzną. – To wychowywanie musi się odbywać w środowisku prawdy. Życie w prawdzie jest istotne dla człowieka, bo dopiero na bazie prawdy kształtuje się w człowieku szacunek do życia, a relacje międzyosobowe są prawidłowo nawiązywane – powiedziała s. Garbacka.

Podczas Apelu Jasnogórskiego bp Marek Mendyk, asystent kościelny Rady Szkół Katolickich KEP, przypomniał, że autorytet w dziedzinie wychowania jest znacznie trudniejszy niż autorytet znawstwa czy umiejętności, bo wynika z prawdziwości zasad i zgodności z nimi czynów. – Nie można go mieć, autorytetem trzeba po prostu być, wychowywać z miłością i do prawdziwej miłości, bo tylko prawdziwa miłość umie strzec życia – mówił bp Mendyk i przywołał słowa encykliki „Evangelium Vitae” Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Papież podkreślał w niej, że „nie można uchylać się od obowiązku zapewnienia młodszej i starszej młodzieży właśnie autentycznego wychowania do miłości, odpowiedzialności, płciowości, formacji zawierającej wychowanie do czystości jako cnoty, która sprzyja osiągnięciu osobowej dojrzałości”.

W rozmowie z @JasnaGóraNews bp Marek Mendyk podkreślił, że konieczna jest ciągła troska o życie, cywilizacje miłości. – To jest powracanie do tego, czego nas zawsze uczył św. Jan Paweł II. Kiedy używamy słowa kultura życia, to mamy świadomość, że za tym kryje się cały system wartości, który jest własnością człowieka, ale też własnością danej społeczności, także narodu i to jest odwoływanie się do tego pięknego dziedzictwa, które niesie chrześcijaństwo – mówił asystent kościelny Rady Szkół Katolickich KEP

W programie konferencji dyrektorów znalazły się wykłady dotyczące wyzwań kulturowych i społecznych edukacji katolickiej. O „szkołach katolickie w obliczu aktualnych zagrożeń bioetycznych w Polsce” mówiła mec. Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris. Temat „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego” podjął mgr inż. Marcin Mądry, prezes Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri. „O antykoncepcji i aborcji z młodzieżą – trudnych pytaniach, niełatwych odpowiedziach” mówiła z kolei Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Podjęte też zostały zagadnienia związane z wychowaniem do życia w rodzinie a także z dziedziny medycyny jak terapia hormonalna czy zapłodnienie pozaustrojowe. Zaproszeni zostali specjaliści z zakresu medycyny: prof. dr hab. Andrzej Kochański, genetyk kliniczny, dr n. med. Katarzyna Jankowska, endokrynolog, androlog, immunolog, dr hab. Urszula Tataj-Puzyna, położna z poradni perinatologii Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie. Temat „Skuteczne pomaganie rodzinie wymaga dobrej diagnozy – propozycja metod diagnostycznych dla doradców rodziny, pedagogów i psychologów” podjęła prof. ucz. dr hab. Maria Ryś, psycholog.

– Konferencje tego typu są czasem refleksji, one też nadają kierunek w mojej pracy – powiedziała Dorota Koprowska, dyrektor liceum katolickiego w Łazach. Wskazała na konieczność rzetelnego i szerokiego spojrzenia na wyzwania współczesności. – W momencie, kiedy jesteśmy często przewodnikami dla młodych ludzi, konkretna wiedza oparta o nauczanie Kościoła, ale też o medyczną prawdę jest nam bardzo potrzebna. Często uczestniczymy w dyskusjach z młodymi ludźmi i potrzebujemy też mądrych argumentów opartych o prawdę i o naukowe badania. Widzimy zmiany cywilizacyjne i pewne uprzedmiotowienie kobiet i musimy temu przeciwdziałać, jako nauczyciele i jako ludzie wierzący – mówiła Koprowska.

Z kolei Piotr Makos z publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Strugach zauważył, że formacja katolicka, również w szkołach o takim profilu jest wciąż niezbędna. – Nie wyobrażam sobie sytuacji, by nie uczestniczyć w tego typu szkoleniach m.in. ze względu na duży przepływ informacji, bardzo bogatą bazę i tematykę zagadnień, które są nam dyrektorom przekazywane, a my przekazujemy to dalej. Prowadząc szkołę katolicką, musimy młodzież uświadamiać, że powinniśmy postępować według pewnych zasad etycznych, nie możemy odchodzić od prawdy – podkreślał uczestnik spotkania.

Wszystkie szkoły katolickie w Polsce są zrzeszone w Radzie Szkół Katolickich i pozostają pod opieką Konferencji Episkopatu Polski. Konferencje mają one na celu realizację zadań statutowych Rady Szkół Katolickich tzn. wspieranie szkolnictwa katolickiego w wypełnianiu jego misji. Patronką szkolnictwa katolickiego w Polsce jest Matka Boża Jasnogórska.

Placówki zrzeszone w Radzie Szkół Katolickich i pozostają pod opieką Konferencji Episkopatu Polski. Według najnowszych statystyk, do szkół katolickich uczęszcza ponad 70 tysięcy uczniów.

BP @JasnaGóraNews/KAI

Wpisy powiązane

Franciszkanie – Kraków: Nowe definitorium

Zaprzysiężenie nowego ministra prowincjalnego krakowskich franciszkanów

Zjazd zakonnych sekretarzy misyjnych w Pieniężnie