Pijarzy: Nominacja dla o. Józefa Matrasa SP

Z wielką radością przekazujemy, że decyzją Kongregacji Generalnej z 15 maja 2022 r. o. Józef Matras został nominowany Rektorem Domu św. Pantaleona w Rzymie oraz Archiwistą Generalnym na najbliższą sześcioletnią kadencję.

O. Józef Matras od Matki Bożej Dobrych Nauk urodził się 10 marca 1970 r. w Laskowej w diecezji tarnowskiej. Formację w pijarskim nowicjacie w Łowiczu rozpoczął 24 sierpnia 1989 r., a rok później złożył swoje pierwsze śluby zakonne. Profesję wieczystą złożył 25 marca 1995 r. Po studiach filozoficzno-teologicznych na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie w dniu 18 maja 1996 r. z rąk bp. Albina Małysiaka przyjął święcenia kapłańskie. Przez pierwsze dwa lata pracował jako katecheta i duszpasterz przy parafii pw. Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie na Rakowicach. Następnie przez rok posługiwał przy sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach w Warszawie. Przez kolejne 10 lat pełnił funkcję ojca duchownego w pijarskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, będąc równocześnie sekretarzem Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Jesienią 2009 r. wyjechał do Rzymu, by na prośbę o. Generała objąć funkcję magistra Międzynarodowego Pijarskiego Studentatu ,,Calasanctianum” na Monte Mario w Rzymie. W 2011 r. został wybrany na Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów i pełnił tę funkcje przez dwie kadencje, do 2019 r. W latach 2019-2020 sprawował funkcję Asystenta Prowincjalnego ds. Formacji Początkowej.

MK

Za: www.pijarzy.pl

Wpisy powiązane

Bonifraterskie spotkanie braci z Europy Centralnej

S. Orianne – cyfrowa paulistka na Instagramie o spotkaniu z Chrystusem w sieci

Polski szpital misyjny po drugiej stronie równika