Gdzie przebiega granica między tym, co jeszcze nie jest grzechem, a tym, co już nim jest? Odpowiedź w najnowszym miesięczniku „W drodze”.

Kiedy zaczyna się grzech?

Redakcja

Gdzie przebiega granica między tym, co jeszcze nie jest grzechem, a tym, co już nim jest? Odpowiedź w najnowszym miesięczniku „W drodze”.

1 2 3 18