2001.08.17 – Castel Gandolfo – Jan Paweł II, Telegram do sióstr urszulanek z okazji XIV Kapituły Generalnej

 

Jan Paweł II

TELEGRAM DO SIÓSTR URSZULANEK Z OKAZJI XIV KAPITUŁY GENERALNEJ

Castel Gandolfo, 17 sierpnia 2001 r.

 

Wielebna Matka Jolanta Olech Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego

W dniach, w których odbywa się XIV Kapituła Generalna Waszego Zgromadzenia, jednoczę się w modlitwie, obejmując nią Delegatki i wszystkie Siostry.

Kapituła Wasza odbywa się w pierwszych miesiącach nowego tysiąclecia i ma być szczególną refleksją nad stanem Zgromadzenia i jego charyzmatem, by w świetle Ducha Świętego szukać możliwości włączenia się z nowym dynamizmem w wielkie dzieło ewangelizacji, jakie Kościół nieustannie podejmuje. Podobnie jak cały Kościół i Wy, Drogie Siostry, nie musicie ustalać «nowego programu» dla Zgromadzenia. Jest on zawarty w zawsze aktualnej Ewangelii i w waszym charyzmacie ukazanym życiem i pismami Założycielki w sposób niezwykle wyrazisty. Jej życie było «hymnem miłości» do Serca Jezusa Konającego i pełnym oddania fiat, w które zaangażowała cały wysiłek swego umysłu i swego serca. To kontemplacja Serca Jezusa konającego z miłości do człowieka i złączenie z Nim całego życia stało się źródłem jej «bohaterstwa świętości», wyróżniającej się zdolnością zharmonizowania intensywnego życia wewnętrznego z równie intensywną i pełną nowych inicjatyw działalnością apostolską.

Za jej przykładem czyńcie wszystko, aby Chrystus był w centrum życia każdej Siostry i całego Zgromadzenia. Kontemplujcie oblicze Chrystusa, szczególnie Chrystusa konającego, abyście stale przybliżały się do tajemnicy tej miłości, która nie cofa się przed ofiarą dla zbawienia człowieka. Z niej czerpcie moc i radość, abyście skutecznie pełniły Waszą misję apostołek Serca Jezusa Konającego. Wpatrując się w oblicze Ukrzyżowanego uczcie się «kochać bez granic, płacić Jezusowi miłością za miłość, ofiarą za ofiarę, a choćby i krwią za krew» (por. Dyrektorium). Niech ta miłość prowadzi Was ku człowiekowi, niech Was wyczula na jego potrzeby i pomaga w wychodzeniu im naprzeciw. Niech ona wyznacza program na całą przyszłość Waszego Zgromadzenia.

Proszę Boga, aby w czasie tych obrad w sposób szczególny dawał Wam światło i moc Ducha Świętego. Z serca Wam błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Castel Gandolfo, 17 sierpnia 2001 r.

Jan Paweł II, papież

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2005.04.01 – Watykan – Jan Paweł II, List do Generała Paulinów z okazji 350. rocznicy cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego. Zawierzam Maryi Ojczyznę, Kościół i siebie samego

2005.03.10 – Rzym – Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów

2005.02.14 – Watykan – Jan Paweł II, List do biskupa Coimbry po śmierci S. Łucji dos Santos, OCD. Pozostała wierna swemu posłannictwu