Brygidki

Zakon Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy , Brygidki
Ordo Sanctae Brigittae, Ordo Sanctissimi Salvatoris (OSSalv)

Dane teleadresowe


ul. Polanki 124
80-308 Gdańsk-Oliwa
tel. (0-58) 552-12-98
tel.+fax: (0-58) 552- 13-10
e-mail: brygidki@brygidki.pl
strona internetowa: www.brygidki.pl

Dom św. Brygidy
ul. św. Elżbiety 11
42   200 Częstochowa
tel. (34) 36- 51 576
fax: (34) 374- 03 24
e mail : sbrygida@wp.pl
brygidkipowolania@gmail.com
strona internetowa : www.brygidki.org  

Historia

Zakon założony w XIV w. przez św. Brygidę, w wieku XX odrodził się dzięki Służebnicy Bożej Matce Elżbiecie Hesselblad. Zasadniczym jego celem jest służba dziełu przywrócenia jedności wszystkich wierzących w Chrystusa. Chodzi tu o wprowadzenie w życie zasad ekumenizmu wypracowanych na Soborze Watykańskim II, który z taką mocą przypomniał światu modlitwę Jezusa: "Ojcze spraw, aby byli jedno”.

"Przyśpiesz, o Panie, godzinę zjednoczenia wierzących w Ciebie. Racz wysłuchać pokornych modlitw Brygidek, które szczerze poświęcają temu dziełu całe swoje życie “(Matka Elżbieta. 1930 r). Ze specyficznym celem zakonu, jakim jest służba dziełu zjednoczenia, wiążą się wszystkie modlitwy i intencje oraz wspólnotowo podejmowane różne inicjatywy i dzieła pokutne.

Ofiarując całkowicie swoje życie Bogu Siostry Brygidki czynią to w następujących intencjach:I ) przywrócenie pełnej jedności podzielonych w wierze, grup i narodów tak, aby nastała jedna owczarnia pod przewodnictwem Dobrego Pasterza Jezusa Chrystusa: 2) pokonanie bolesnej bariery podziałów między chrześcijanami, co stanowi obecnie największą trudność w przyjęciu przez ludzkość orędzia Ewangelii: 3) ewangelizacja, której celem jest nawrócenie grup i narodów jeszcze niewierzących lub już zdechrystianizowanych 4) promocja i rozwój kapłaństwa ministerialnego, które najpełniej może służyć dziełu zjednoczenia.

Założycielka


Elżbieta Hesselblad urodzona w Szwecji w rodzinie luterańskiej, mając 18 lat emigruje do Ameryki, by pomóc ekonomicznie swojej rodzinie. Tu w szpitalu Rosevelt, pracując jako pielęgniarka, widzi bezmiar cierpień i chorób. Wzorem swojej rodaczki, św. Brygidy, całkowicie poświęca się ideałom, które wyznaje. Istotnym motywem pozostaje miłość ku ukrzyżowanemu Chrystusowi, który wskazuje jej kierunek wszystkich wysiłków podejmowanych w celu służby dziełu pojednania całego rodzaju ludzkiego.

Na tej drodze realizuje także samą siebie. Nawraca się na wiarę katolicką w dniu 15 sierpnia 1902 r. Następnie pokonując wiele przeszkód, a także ciężką chorobą, przyjmuje habit brygidzki w domu św. Brygidy w Rzymie, zajmowanym wtedy przez Zakon Karmelitański. Pod natchnieniem Ducha Świętego funduje nową gałąź Zakonu Św. Brygidy. Mając na uwadze znaki czasu nowe zgromadzenie pozostaje wierne tradycji brygidzkiej.

Z kontemplacją liturgii uroczystą celebracją liturgii wiąże apostolat na rzecz pojednania w Kościele powszechnym. Dobrze zakorzeniona w starym pniu brygidzkim nowa gałąź zaczyna żyć ku chwale Bożej 8 września 1911 r. i ostatecznie zostaje aprobowana przez Stolicę Apostolską 2 grudnia 1940 r. Ulubionym zwrotem w ustach Matki Elżbiety było określenie, że w tym nowym organizmie, jakim jest założony przez nią Zakon płynie krew św. Brygidy. Dzisiaj domy Instytutu, któremu początek dała Elżbieta Hesselblad obejmują w Europie: Szwecję, Finlandię. Estonię, Polskę, Anglię, Szwajcarię i Włochy w Azji Indie oraz w Ameryce: Meksyk i USA.

5 lipca 1988 r. w Wikariacie Miasta Rzymu przyjęto sprawę beatyfikacji Służebnicy Bożej Matki Elżbiety. Zmarła ona w Rzymie 24 kwietnia 1957 r. w opinii świętości. Pozostawiła po sobie pamięć jako wybitna córka Kościoła. Przez swą, głęboką wiarę, pokorę i miłość pozostaje dla nas wiarygodnym świadkiem wartości ewangelicznych oraz trwale wpisuje się we współczesną historię Kościoła.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce