Siostry Białe

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Najświętszej Maryi Panny Królowej Afryki, Siostry Białe
(Missionary Sisters of Our Lady of Africa (MSOLA)

Dane teleadresowe


Dom Misyjny Sióstr Misjonarek Afryki im. Kard. Karola Lavigerie
ul. Chodkiewicza 9
20-813 Lublin
tel.: (0-81) 533-31-57
strona internetowa: www.siostrybiale.org

Historia


8 września 1869 r., w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny grupa 8 młodych dziewczyn z Bretanii przybyła do Algieru. Ich przyjazd był odpowiedzią na apel arcybiskupa Algieru – kard. Karola Lavigerie, który chciał ufundować nowe zgromadzenie misyjne pracujące w Afryce i dla Afryki. Rozumiał on doskonale, jak ważny jest apostolat pośród kobiet i widział jego przewodnią rolę dla zmiany społeczeństwa afrykańskiego.

W czasie rejsu z Francji do Algierii młode siostry przeżyły straszne chwile, gdyż na morzu panowała wielka burza. Była to jakby zapowiedź tego, co czekało na nie w Afryce. Kiedy w dniu przybycia odkryły, że są pierwszymi i jedynymi siostrami, które miały pracować na rzecz nowego zgromadzenia, jedna z nich wykrzyknęła: „Cóż, jeśli jesteśmy tylko my, będzie zabawnie!”. Czekała na nie niezwykle ciężka praca, ubóstwo i niewygody.

Z Bretanii pochodziła także pierwsza przełożona generalna – s. Marie-Salome. Przybyła ona do Algierii w styczniu 1872 roku; przełożoną generalną została w 1882 roku. Była dobrą wychowawczynią dla powierzonych jej opiece sierot, wymagającą, lecz miłą i kochaną. Następnie z wielką mądrością i oddaniem kierowała wspólnotą jako matka generalna.

Jak podczas pierwszej podróży, Siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Najświętszej Maryi Panny Królowej Afryki często także dziś znajdują się w środku burzy, ale tak samo jak pionierki, kontynuują misję nie poddając się przeciwnościom w myśl słów Matki Marie-Salome: „Miłość do Chrystusa skłania nas do wielkich rzeczy i pragnienia tego, co doskonalsze”.

Założyciel


Karol Martial Lavigerie urodził się w Bayonne we Francji w roku 1825. Już przed święceniami w 1849 r. interesował się życiem misyjnym. W 1863 r. został nominowany biskupem Nancy we Francji. Jako najmłodszy biskup Francji, w1866 r. objął swój urząd w Algierii. Tym samym zrezygnował z propozycji przyjęcia tytułu Prymasa Francji. W kilku słowach przedstawił cel swojego nowego zadania: "Algieria jest bramą otwartą przez Opatrzność na kontynent dwustu milionów dusz. I to tu przede wszystkim, trzeba wypełniać apostolat katolicki.

Lavigerie, pasterz algierskiej wspólnoty, był człowiekiem bardzo otwartym, nie tylko na potrzeby chrześcijan, ale również bardzo mocno na potrzeby tego kolonizowanego przez jego rodaków kraju. Po objęciu biskupstwa Algieru powołał do istnienia dwa Zgromadzenia: Sióstr Misjonarek Afryki w 1869 r. (tzw. Sióstr Białych) i Misjonarzy Afryki.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce