Jadwiżanki

Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi od Niepokalanej Bogarodzicy Dziewicy Maryi, Jadwiżanki
Congregatio Sororum S. Hedvigis (CSSH)

Dane teleadresowe

ul. Sępa Szarzyńskiego 27/29
50-351 Wrocław

ul. Leopolda 1
40-210 Katowice 3
tel/fax: (0-32) 258-07-00
strona internetowa: www.jadwizanki.katowice.opoka.org.pl

Historia

Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi zostało założone 14 czerwca 1859 r. we Wrocławiu przez księdza Roberta Spiske za zgodą Ojca Świętego Piusa IX. Ostateczne zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską nastąpiło 12 stycznia 1931 r. Zgromadzenie rozwijało się w diecezji wrocławskiej, gdzie dzięki napływowi kandydatek powstało w krótkim czasie 9 placówek. W latach 1875-1879 w czasie kulturkampfu prawie wszystkie placówki Zgromadzenia zostały zlikwidowane przez rząd pruski. Założyciel przeniósł Zgromadzenie na ziemię czeską do Niezamyślic w diecezji ołomunieckiej.

W roku 1889 część sióstr z Niezamyślic wróciła do Wrocławia. Siostry odzyskały utracone placówki. Siostry czeskiego pochodzenia zostały w Niezamyślicach, gdzie utworzono w 1921 roku prowincję czeską. W roku 1928 utworzono prowincję duńską, a w roku 1947 prowincję austriacką i w roku 1948 prowincję niemiecką. W roku 1886 pięć sióstr z Niezamyślic przybyło do Katowic – Bogucic.

Objęły one opieką dzieci znajdujące się w zakładzie wychowawczym i dały początek nowej prowincji katowickiej, która została erygowana 3 lipca 1924 roku. W okresie międzywojennym prowincja katowicka prowadziła szkołę podstawową, 4 zakłady wychowawcze, 9 przedszkoli, dom starców. Siostry podjęły również pracę w diecezjalnym domu rekolekcyjnym, w dwóch poradniach dla matki i dziecka oraz w kuchni mlecznej, a w 7 placówkach opiekowały się chorymi w terenie.

W czasie drugiej wojny światowej zlikwidowano wszystkie przedszkola. Z wielu domów w tym również z domu prowincjalnego siostry wysiedlono, mienie skonfiskowano. Siostrę przełożoną uwięziono, zaś kilka sióstr znalazło się w obozie pracy w Bojanowie. Po zakończeniu wojny z dużym nakładem sił i ofiar wznowiono pracę w odzyskanych placówkach. W roku 1950 Prowincja Katowicka liczyła 19 placówek. Dalszy jej rozwój zahamował na pewien czas okres stalinowski, kiedy to w 1954 r. wysiedlono siostry z Diecezji Opolskiej.

W latach sześćdziesiątych kolejno likwidowano wszystkie przedszkola, a domy dziecka przekształcono na zakłady wychowawcze dla dzieci upośledzonych umysłowo. Obecnie (2007 r.) katowicka prowincja liczy 180 sióstr pracujących w 22 domach zakonnych.
Rok 1999 był szczególnym dziękczynieniem Bogu za dar 140 lat istnienia Zgromadzenia oraz 75 lat działalności Prowincji Katowickiej pw św. Michała Archanioła. Cała Prowincja wyraziła wdzięczność w uroczystym jubileuszowym Te Deum, wyśpiewanym w dniach 20-21 czerwca 1999r. wraz z Matką Generalną Michaelą Andorfer, siostrami innych prowincji Zgromadzenia, licznie zgromadzonymi kapłanami oraz gośćmi.

Założyciel

Robert Spiske urodził się 29 stycznia 1821 roku w Leśnicy k. Wrocławia. Po ukończeniu studiów filozoficznych i teologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim kontynuował naukę w seminarium duchownym. 18 czerwca 1847 roku biskup wrocławski Melchior Diepenbrock udzielił mu święceń kapłańskich.

W 1848 r. otrzymał nominację na wikariusza parafii Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu. Jako kapłan nie ograniczał się do zwykłej pracy w parafii. Był kaznodzieją, spowiednikiem, nauczycielem konwertytów. Miał szczególny dar nawracania osób błądzących. Pracował w organizacjach katolickich, uczył religii w szkole, głosił misje ludowe.

Jednym z szczególnych charyzmatów księdza Spiske była otwartość na potrzeby społeczne. Dostrzegając potrzeby ludzi biednych, potrzebujących i opuszczonych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, założył w roku 1859 zgromadzenie zakonne sióstr jadwiżanek.

Styl życia, pracy, a szczególnie troska o biednych, nieszczęśliwych, sieroty, już w pierwszych latach kapłaństwa zyskały księdzu Spiske tytuł "apostoła miłości". Zmarł 5 marca 1888 roku podczas odmawiania brewiarza. Jego proces beatyfikacyjny jest w toku.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce