Jadwiżanki Wawelskie

Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, Jadwiżanki Wawelskie
Congregatio Sororum Sanctae Hedvigis Reginae Ancillarum Christi Praesentis (CHR)

Dane teleadresowe

ul. Sławkowska 24/3

31-014 Kraków
tel. (0-12) 429-54-04
strona internetowa: www.jadwizanki.pl

Historia

Wydarzenie spotkania z Bogiem jest wstrząsające. Doświadczenie Jego Obecności przemienia życie człowieka. Jest jak narodziny, jak wydostanie się nagle w przestrzeń człowiekowi właściwą, gdzie można oddychać powietrzem i ze zdumieniem oglądać świat, który jest. Dla tej Wielkiej Przygody stworzony jest każdy.

Nasza Wspólnota została założona przez Księdza Biskupa Wacława Świerzawskiego w 1990 roku w Krakowie. Metropolita Krakowski Franciszek Macharski zatwierdził ją w 1991 roku jako stowarzyszenie publiczne wiernych. Dom Macierzysty Zgromadzenia znajduje się przy kościele świętego Marka w Krakowie.

Jesteśmy Wspólnotą, która podejmuje w Kościele zadanie ewangelizacji i reewangelizacji. Pomagamy ludziom, którzy szukają Boga lub tylko prawdy i sensu życia, przez doprowadzanie ich do Źródła, jakim jest Chrystus, obecny i bliski człowiekowi w sakramentach Kościoła.

Założyciel

Ksiądz Biskup Wacław Józef Świerzawski urodził się 14 maja 1927 roku na Kresach w Złoczowie (archidiecezja lwowska). Na tajnych kompletach ukończył liceum humanistyczne (maturę zdał w 1944 roku). W latach 1944-1949 był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie. 11 grudnia 1949 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Kalwarii Zebrzydowskiej (dokąd przeniesione zostało Lwowskie Seminarium).

Był wikariuszem i katechetą w Nysie na Ziemiach Zachodnich (lata 1949-1950) i w Cieszanowie na Kresach Wschodnich (1950-1952). Jako student Uniwersytetu Warszawskiego był kapelanem sióstr dominikanek-misjonarek w Zielonce koło Warszawy (1952-1957), a w latach 1957-1965 duszpasterzem akademickim w kolegiacie św. Anny w Krakowie. W 1950 roku uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim magisterium z teologii, w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie z prawa kanonicznego (1954) oraz po trzyletnich studiach na Papieskim Ateneum S. Anselmo w Rzymie doktorat z teologii liturgii (1968).

Biskup Wacław Świerzawski Od 1957 roku Ks. Biskup związany był z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Krakowie, przekształconym później w Papieską Akademią Teologiczną, na której habilitował się w 1975 roku (specjalność: teologia liturgii, teologia duchowości). Od roku 1968 był organizatorem i dyrektorem (1968-1998) pierwszego w Polsce Instytutu Liturgicznego. Przez pół roku (1978) odwiedzał naukowe i duszpasterskie ośrodki liturgiczne Stanów Zjednoczonych. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1987 roku. W latach 1988-1992 był rektorem Akademii.

Jako przewodniczący (1972-1979) Komisji dla spraw Kultu Bożego Synodu Krakowskiego, został w roku 1975 powołany na członka Komisji Episkopatu Polski ds. Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II. Od roku 1980 jest członkiem Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski; w latach 1994-2001 był jej przewodniczącym. W latach 1994-2001 był także członkiem Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego i członkiem Rady Naukowej Episkopatu Polski (1997-2001). Od roku 1994 wchodzi w skład watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Ksiądz Biskup jest wieloletnim rekolekcjonistą i kierownikiem duchowym. W latach 1968-1992 był związany z kościołem Św. Marka Ewangelisty w Krakowie (w latach 1969-1988 jako rektor tego kościoła). Stworzył w nim ośrodek duszpasterstwa liturgicznego i duszpasterstwa akademickiego, zorganizował w nim także katechumenat (przygotowywanie dorosłych do sakramentów chrześcijańskiej inicjacji). Równolegle przy Instytucie Liturgicznym otworzył Studium Katechumenalne dla kształcenia katechistów do pracy w katechumenacie (1991).

Ksiądz Biskup jest założycielem instytutów świeckich – Wspólnoty Trójcy Przenajświętszej (1956), Wspólnoty Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla (1971) oraz Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Paschalnego (2001). Powołał do istnienia naszą Wspólnotę – Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego (1990) oraz Sodalicję św. Jadwigi Królowej (1996) – dla szerzenia duchowości św. Jadwigi i katolickiej formacji ludzi kultury i młodzieży.

Jest autorem 63 książek i około 1300 artykułów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny teologii liturgii i duchowości, drukowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest promotorem licznych prac magisterskich, licencjackich i doktorskich i członkiem towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Sakrę biskupią Ksiądz Biskup otrzymał 28 kwietnia 1992 roku – w latach 1992-2002 był ordynariuszem diecezji sandomierskiej. Aktualnie (2007 r.) mieszka w Zawichoście, w Domu Modlitwy i Nowicjatu naszej Wspólnoty.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce