Paulistki

Zgromadzenie Sióstr Świętego Pawła, Siostry Świętego Pawła, Paulistki
Pia Societas Filiarum Sancti Pauli (FSP)

Dana teleadresowe


ul. Zdrojowa 38
02-927 Warszawa
tel. (22) 651-53-58
e-mail: wspolnota@paulistki.pl
strona internetowa: www.paulistki.pl
 
Księgarnia PAULISTKI
ul. Kredytowa 8
00-062 Warszawa


Nasze imię świadczy o duchowej więzi ze św. Pawłem Apostołem, która
wyraża się w naszym życiu, naszej duchowości i naszej misji. Specjalnym
posłaniem Zgromadzenia jest rozpowszechnianie orędzia zbawienia poprzez
wszelkie środki, jakich dostarcza idąca z postępem czasu technika.
Prowadzimy życie wspólnotowe, które ułatwia nam wsłuchiwanie się zarówno
w słowo Boże, jak i w obecne czasy. Z obu tych źródeł staramy się
czerpać inspirację do naszej działalności, mającej być odpowiedzią na
wolę Bożą i potrzeby współczesnego człowieka.

Źródło światła i siły apostolskiej odnajdujemy w umiłowaniu i
naśladowaniu Jezusa, który jest dla nas Mistrzem, pewną Drogą, jedyną
Prawdą i prawdziwym Życiem. Staramy się Nim żyć w duchu św. Pawła
Apostoła i pod opieką Maryi Królowej Apostołów. Ogromny wpływ na styl
życia współczesnego człowieka i na wybory, których dokonuje

mają media: książki, gazety i czasopisma, które czyta, filmy i programy
telewizyjne, które ogląda, wiadomości, audycje, piosenki i muzyka,
których słucha, gry wideo, w które gra i strony internetowe, na które
wchodzi. Pragniemy, by środki te św. Paweł Apostołmogły stać się
ścieżkami prowadzącymi nas wszystkich do Boga.

To program życia, jaki pozostawił nam ksiądz Jakub Alberione. Kiedy
zastanawiał się, co można uczynić dla ludzi sobie współczesnych i tych z
nadchodzących epok, zainspirowały go słowa wypowiedziane przez biskupa
Kettlera: „gdyby św. Paweł żył dzisiaj byłby dziennikarzem”. W ten
sposób można dotrzeć do szerokich rzesz ludzi i zanieść

do wielu miejsc światło Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Poprzez muzykę, film, prasę, plakat, pocztówkę, kalendarz, programy
radiowe i telewizyjne, pragniemy wprowadzać Chrystusa tam, gdzie ludzie
najczęściej przebywają: do miejsc pracy i zabawy, do sal kinowych,
czytelni, bibliotek, a zwłaszcza do naszych domów. Oto misja naszego
Zgromadzenia w Kościele i w świecie.

„…aby słowo Pańskie rozszerzało się i rosło”  św. Paweł

Tak jak kiedyś w klasztorach rozdawany był chleb, tak dzisiaj należy
dzielić się prawdą o Bogu i o wiecznym przeznaczeniu człowieka. Nie
możemy dać światu większego bogactwa, jak tylko Jezusa Mistrza Drogę,
Prawdę i Życie. Mikrofon, ekran, maszyna drukarska są naszą amboną.
Drukarnia, księgarnia, studio nagrań, pokój redakcyjny są naszym
kościołem, w którym przepowiadamy Ewangelię.

bł. Jakub Alberione

Założyciel

Bł. ks. Jakub Alberione Urodził się 4 kwietnia 1884 w San Lorenzo di Fossano we Włoszech jako piąte z siedmiorga dzieci Michała Alberione i Teresy Alocco. Zanim zaczął uczęszczać do szkoły jego rodzina przeniosła się na nizinę rzeki Tanaro, kilka km. na południe od miasteczka Cherasco. W wieku 6 lat zaczął uczęszczać do szkoły w Cherasco. 25 października 1896 wstąpił do seminarium duchownego w Bra. W październiku 1900 za radą swojego proboszcza wstępuje do seminarium duchownego w Albie. W nocy z 31 grudnia 1900 roku na 1 stycznia 1901 roku zgodnie z sugestią papieża Leona XIII, wszyscy katolicy ,a w szczególności klerycy zostali wezwani do modlitewnego czuwania w nocy łączącej 2 wieki.

Młody Jakub dostał wtedy wizji dotyczącej perspektyw i zagrożeń stojących przed ludzkością i "poczuł się szczególnie zobowiązany do służby Kościołowi i ludziom nowego wieku". 29 czerwca 1907 otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa Alby Józefa Franciszka Re. W 1908 roku został ojcem duchownym w wyższym seminarium duchownym w Albie, w tym czasie dostrzega powołanie w Józefie Giaccardo (późniejszy błogosławiony) którego wysyła do seminarium w Albie. W tym samym roku uzyskuje doktorat z teologii na Wydziale Teologicznym w Genuii. 12 września 1913 bp. Re powierza ks. Alberione stanowisko dyrektora tygodnika "Gazzetta d’Alba".

Rok później, w dzień śmierci papieża Piusa X (20 sierpnia 1914 r.) powołuje do istnienia Towarzystwo Świętego Pawła. W przeciągu następnych lat ks. Jakub Alberione powiększał Rodzinę Świętego Pawła zakładając: – Zgromadzenie Sióstr Córek Świętego Pawła. (15 czerwca 1915 r.); – Stowarzyszenie Współpracowników Paulińskich (1917 r.); – Siostry Uczennice Boskiego Mistrza (10 lutego 1924 r.); – Wspólnota Sióstr Jezusa Dobrego Pasterza (pasterzanki) (7 października 1938 r.); – Instytut Matki Bożej Zwiastowania (1958 r.); – Instytut Archanioła Gabriela (1958 r.); – Instytut agregowany Jezusa Kapłana (1959 r.); – Instytut Królowej Apostołów (siostry apostolinki) (8 września 1959 r.); – Instytut agregowany Świętej Rodziny (1960 r.)

W 1939 roku zakłada "San Paolo Film" – instytucję zajmującą się produkcją i dystrybucją filmów o tematyce religijnej. 4 kwietnia 1957 roku, podczas pierwszej kapituły generalnej Towarzystwa Świętego Pawła, ks. Alberione został wybrany przełożonym generalnym. W 1962 r. brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II. 28 czerwca 1969 papież Paweł VI odznaczył ks. Alberione orderem Pro Ecclesia et Pontifice (Za Kościół i Papieża).

Ks. Jakub Alberione zmarł o godzinie 18.30 26 listopada 1971 roku w Rzymie w wieku 87 lat. Tuż przed śmiercią odwiedził go papież Paweł VI. ks. Alberione został pochowany w kaplicy pod kryptą Sanktuarium Królowej Apostołów w Rzymie. 4 maja 1981 został otwarty jego proces beatyfikacyjny,a już 27 kwietnia 2003 Jan Paweł II ogłosił ks. Jakuba Alberione błogosławionym Kościoła Katolickiego. Wcześniej (25 czerwca 1996) papież wydał dekret o heroiczności cnót ks. Alberione.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce