Pijarki

Instytut Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych, Pijarki
Instituti Filiarum Mariae Scholarum Piarum (Sch. P.)

Dane teleadresowe


ul. Księży Pijarów 7
31-466 Kraków
tel. (0-12) 411-75-71
strona internetowa: www.pijarki.pl

Historia


“W trudnym XIX wieku hiszpańskim żyła pewna profetyczna kobieta otwarta na znaki czasu, która umiała odczytać rolę kobiety w nowym przemysłowym społeczeństwie i w konsekwencji jej “chrześcijańską formację integralną” (M. L. Labarta)”. Tą kobietą była św. Paula Montal Fornes (1799-1889) z miejscowości Arenys de Mar (koło Barcelony, Hiszpania), założycielka Szkół Pobożnych “na sposób żeński”. Jej charakterystyczną cnotą była pokora praktykowana w rzeczywistości codziennej i w szlachetnym zadaniu chrześcijańskiej formacji kobiety.

św. Paula przepojona duchowością franciszkańską i kalasantyńską spalała się dosłownie wielką gorliwością dla dusz streszczając swoją codzienną pracę szkolną i wychowawczą w zdaniu: “Chcę zbawić rodziny wychowując dziewczęta w Świętej bojaźni Bożej”. Zgromadzenie zakonne rozpoczęte w roku 1829 uzyskało zatwierdzenie papieskie 9 maja 1860 roku. Dziś (rok 2005) liczy ponad 800 zakonnic, sto domów i jest obecne na czterech kontynentach (z wyjątkiem Oceanii) wspomagając w wielu miejscach dzieła Pijarów.

Założycielka


Św. M. Paula Montal (1799-1889) przyszła na świat 11 października 1799 r., w Arenys de Mar, mieście położonym niedaleko Barcelony w Hiszpanii. W domu rodzinnym Pauli okazywano wielka troskę i staranie o wychowanie dzieci w najgłębszych wartościach chrześcijańskich.

Osierocona przez ojca w wieku 10 lat, zaczęła pracować jako hafciarka-koronkarka, aby pomóc swojej matce – wdowie w utrzymaniu rodziny. W tym samym czasie uczestniczyła aktywnie w apostolstwie parafialnym jako członkini Bractwa Matki Bożej Różańcowej i Bractwa Matki Bożej Naszej Pani Bolesnej, wyrażając w ten sposób również swoją głęboką miłość do Matki Bożej, której była zawsze wierna córką.

Współpracowała także z proboszczem w dziele katechizacji dzieci i młodzieży. Podjęła również pierwsze nieśmiałe próby nauczania. W tym też okresie dostrzegła, jak naglącą potrzebą ówczesnego czasu jest formacja intelektualna i chrześcijańska dziewcząt oraz społeczne dowartościowanie kobiety. Wierna wezwaniu Pana, zdecydowała się całkowicie poświęcić swe życie temu powołaniu. W 1829 roku, przezwyciężając ówczesne trudności polityczne i społeczne, w towarzystwie Agnieszki Busquets przeniosła się do Figueras, gdzie otworzyła pierwszą szkołę dla dziewcząt.

Tutaj też w Figueras został jasno ukazany jej charyzmat wychowawczy – szkoły dla dziewcząt, ukierunkowany na ich integralną ludzko- chrześcijańską formację. Kolejne szkoły, jakie założyła, mają ten sam cel i program działania. Wszędzie wnosiła atmosferę rodzinną, w której radość przeplatała się z intensywnym nauczaniem, głęboką modlitwą i formacją uczennic. Od 1859 roku, aż do swojej śmierci Matka Paula przebywała w Olesa de Montserrat. Tutaj aktywnie uczestniczyła w przeżywaniu trudności i radości zgromadzenia. Poprzez trud wychowawczy, a w ostatnich latach poprzez intensywną i ufną modlitwę dawała autentyczne świadectwo życia całkowicie poświęconego Bogu.

Życie Matki Pauli Montal można określić jako powołanie do miłości i do służenia dziewczętom i młodzieży żeńskiej poprzez chrześcijańskie wychowanie i ich awans społeczny. W momencie jej śmierci ( + 1889)założone przez nią Zgromadzenie Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych, czyli Zgromadzenie Sióstr Pijarek, liczyło 19 domów, rozmieszczonych w dwóch prowincjach, 308 sióstr i 35 nowicjuszek. Uznanie dla jej cnotliwego i świętego życia dotarło aż do naszych dni.

Dnia 25 listopada 2001 roku Ojciec św. Jan Paweł II, wyniósł do godności świętych założycielkę Instytutu Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych (Sióstr Pijarek), Matkę Paulę Montal od św. Józefa Kalasancjusza.

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas audiencji w dniu 19 kwietnia 1993 roku, na Placu św. Piotra w Rzymie w słowie skierowanym do pielgrzymów przybyłych na beatyfikację M. Pauli powiedział: “Matka Paula żyła prostą wiarą, której uczyli jej głęboko wierzący rodzice. W swej parafii w Arenys de Mar katechizowała dzieci i młodzież. Od tego czasu czuła wielką potrzebę całkowitego oddania się integralnej edukacji młodzieży, a przede wszystkim promocji godności kobiety.

Cała jej praca, poświęcona nauczaniu, oświecona była jej życiem intymnej więzi z Bogiem łączonej z modlitwa kontemplacyjną i miłością do dziewcząt, które przygotowywała do przyszłej misji żony i matki. To powinien być przykład dla was drogie pijarki w waszej misji nauczania i wychowywania młodego pokolenia dzisiaj, w waszym trudzie uczestniczenia wraz z rodzicami w ich niezbywalnym obowiązku chrześcijańskiego i ludzkiego wychowania własnych dzieci.

Matka Paula pragnęła, by przez rodziny prawdziwie chrześcijańskie Chrystus mógł królować w społeczeństwie . Dlatego jej dzieło nie przestało być aktualnym i zobowiązującym także dziś. Również i do was się zwracam absolwenci i uczniowie szkół pijarskich i zapraszam, byście swym własnym życiem umieli dać świadectwo z otrzymanej kiedyś formacji, współpracując dziś w budowaniu społeczeństwa opartego na cywilizacji miłości. A przede wszystkim byście potrafili otwierać swe serca ku tym najbardziej potrzebującym według przykładu zostawionego nam w osobie Matki Pauli”.

Matka Paula całym swoim życiem wielbiła Boga i dała świadectwo nieugiętej wiary, żarliwej miłości i głębokiego zaufania Bogu w służbie tym najmniejszym i najbardziej potrzebującym, by w ich sercach również mieszkał Bóg.

Wpisy powiązane

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Urszulanki Szare

! Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce